iq-partners-logo-mavi

Ar-Ge ve İnovasyon

Anasayfa – Service Detail

IQ&PARTNERS olarak şirketlerin sürdürülebilir bir inovasyon ve pazarlama kültürüne katkı sağlayacak nitelikli Yönetim Danışmanlığı hizmetlerini vermekteyiz.Sunduğumuz danışmanlık hizmetleriyle ve oluşturduğumuz yenilikçi çözümlerle, bu sektördeki alanlarda farkındalık yaratmaya odaklanıyoruz.

Ar-Ge ve İnovasyon kültürünü, aynı zamanda işe bakış ve iş yapış biçimlerini temelden etkileyecek çözümler yaratıyoruz. Kamu ve özel sektördeki müşterilerimize farklı ve güçlü projeler üretiyoruz.

Konusunda deneyimli ekibimizle, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin kurulmasından sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini sürdürülebileceği aşamaya kadarki tüm noktalarda eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmetleri vermekteyiz.

ar-ge-ve-inovasyon

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ KURULUMU VE KOÇLUĞU

Kurum yapısının Ar-Ge ve Tasarım Merkezine uygun olması durumunda, Ar-Ge ve Tasarım Merkezinin kurulmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.

Ar-Ge – Tasarım Merkezi Kurulum Hizmetleri Olarak:

Sürdürülebilirliğe Yönelik Koçluk Hizmetleri :

Hedefimiz, firmanın iyi bir Ar-Ge kültürü geliştirmesine yardımcı olurken aynı zamanda buna pazarlama kültürüyle de destek olmaktır. Bunu firmanın sahip olduğu müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarını anlama konusunda bakış derinliğini kazandırarak gerçekleştiriyoruz.

Bu anlayışla firmanın Ar-Ge ve tasarım yeteneklerini dönüştürerek üreteceği Ar-Ge ve Tasarım projelerine ve iş süreçlerine önderlik ediyoruz. Bunların yanı sıra personelin proje yönetim becerileri konusunda sürekli gelişimini sağlıyor, firmada Ar-Ge ve İnovasyon kültürüne destek veriyoruz.

Bu çalışmalardan başlıcaları:

 • Proje yönetimi ve fikir geliştirme süreçleri konusunda eğitimler ve atölye çalışmalarının yapılması,

 • Firma içinde fikir ve öneri sistemi kurulması, müşterilerinin iç görüsünü anlama konusunda ve iş süreçlerini geliştirme konusunda farkındalık artırmaya odaklı eğitimlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması,

 • Mali yapılandırma hizmeti sonrasındaki mali süreçlerde danışmanlık verilmesidir.

Firma içinde süreklilik gösteren bir Ar-Ge kültürünün oluşturulmasını teminen, eğitim, koçluk ve danışmanlık hizmetleriyle birlikte firmalarımızın Ar-Ge konularındaki becerilerine kalite ve süreklilik kazandırılmasını sağlamaktayız.

ar-ge-ve-inovasyon turquality-2

TURQUALITY VE YENİDEN YAPILANDIRMA DANIŞMANLIĞI

TURQUALITY® Programı, dünya markası olabilecek Türk Markalarını geliştirmek için oluşturulmuş devletin en gelişmiş destek ve kurumsallaşma programıdır. Bu devlet desteği programı, zaman içerisinde gelişerek ve birçok sektörü de içerisine almış, Türk markalarının dünya pazarına güçlenerek girmesi hedefine odaklanarak “firma geliştirme programı ve akreditasyon sistemine” dönüşmüştür.

TURQUALITY® Programı, sadece bir destek programı olmayıp aday firmaların kurumsal yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlayan, onları dünya ile rekabete hazırlayan, nitelikli bir kurumsal gelişim ve dönüşüm programıdır.

Bu programa girmeyi planlayan firmaların, verilen geniş teşvik imkanlarından önce, bu programın hedeflerine, firması için ne tür gelişim fırsatları sunacağına ve bu yolculuğa kurumsal yapı olarak hazır olup olmadığına bakması önemli olacaktır.

Dünya ile rekabet edebilmek, iyi bir toplam kalite kültürüne sahip olmayı, maliyetlerini kontrol edebilmeyi, tedarik zinciri yönetimi, finans yönetimi, insan kaynakları yönetimi, bilgi sistemleri yönetimi ve en önemlisi pazarlama yönetimi konusunda yüksek standartlara ve kaliteye sahip olmaya – en azından bu yönde gelişmeye – istekli ve açık olmayı gerektirmektedir. Dünya ile rekabet edecek güçlü bir şirkette “kalite kültürü”, “inovasyon kültürü” ve “pazarlama kültürü” şirket çalışanlarınca içselleştirilmiş ve kurum kültürü içerisinde özümsenmiş olması gerekir.

TURQUALITY® sonuç olarak bir markanın “dünya markası” olabilmesi için gereken yönetim yeteneklerinin, bu düşünce yapısıyla birlikte oluşturulması ve geliştirilmesini temel alır.

IQ Partners olarak, TURQUALITY® programına yönelik “yönetim danışmanlık” hizmetlerimizde, firmalarımıza bu farklı bakış açısıyla ve profesyonel bir anlayış içinde hizmet veriyoruz. Sürecin tüm aşamalarında “kavramsal ve uygulamalı”çalışmalarla firmalarımızın yanlarında oluyoruz.

IQ Partners olarak pazarlama araştırmalarının tasarlanmasına, marka ve pazarlama stratejilerinin oluşturulmasına, stratejik iş planlarının hazırlanmasına, yönetim bilgi sistemlerinin firma içerisinde yaygınlaştırılmasına, dijital dönüşüm çalışmalarının planlanması ve kurumsal performans sistemleriyle birlikte raporlama çalışmalarının biçimlendirilmesine kadarki tüm işletme alanlarına dokunuyoruz, iyileştiriyoruz ve programın hedeflediği “Doğru Yönetim Kültürünü” oluşturarak işimizi sonuçlandırıyoruz.

Bu kalite kültürünün oluşmasından, pazarlama üst kültürünün firma yönetimi ve personelinde anlaşılıp sahiplenilmesine kadarki tüm aşamalarda profesyonelce bir özen ve gayret içinde nitelikli danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Hizmet verdiğimiz alanlar:

 • Finans ve muhasebe danışmanlığı,
 • Tedarik zinciri yönetimi,
 • * Stratejik yönetim kültürü ve stratejik planlama danışmanlığı
 • * Pazarlama ve Marka Yönetimi
 • * Kalite yönetim danışmanlığı
 • * İnsan kaynakları yönetimi
 • * Yönetim bilgi sistemleri ve dijital dönüşüm danışmanlığı
 • Ar-Ge ve yeni ürün geliştirme danışmanlığı
ar-ge-ve-inovasyon-5

TEKNOLOJİ VE İNOVASYON MERKEZLERİ YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

 • Ar-Ge ve İnovasyon kültürünü geliştirme adına üstlendiğimiz misyonun bir devamı olarak başarılı referanslara sahip olduğumuz ve iddiamızı sürdürdüğümüz diğer teknoloji ve inovasyon merkezleri yönetimi konusunda sektördeki öncü rolümüzü devam ettiriyoruz.

Ar-Ge konusunda belirli bir aşamaya gelmiş özel sektör kuruluşları, STK’lar, üniversiteler, teknolojik dönüşüm adına öncülük etmek ve hızlandırıcı fonksiyonlarını gerçekleştirmek adına özelleşmiş Ar-Ge ve inovasyon yapılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alandaki hizmetlerimiz aşağıdaki başlıkları içermektedir:

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (TEKNOPARK) KURULUMU:

Üniversitelere Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) kurulması hizmeti hem Üniversitelerimize hem de bu teknoparklarda yer alacak şirketleri bir dizi katma değerli imkân sağlamaktadır.

Ülkemizde dört farklı teknoparkın kuruşunda görev almış olan ekiplerimiz, Teknopark Planlaması, Başvuru Dosyası Hazırlanması, Kuruluş Sürecinin Sevk ve İdaresi, Teknolojik İş Birlikleri Geliştirilmesi, Ticarileştirme Mekanizmalarının kurulması ile Teknoparkların İşletimi vb. konularda üst düzeyde hizmet vermektedir.

TEKMER (İŞGEM) KURULUMU

Tekmer, yeni teknolojiye ve inovasyona yönelik girişimciliğin özendirilmesi ve desteklenmesi ve KOBİ’lerin üniversitenin imkanlarından yararlanmalarını sağlamak ayrıca teknolojik gelişme için üniversitelere deneysel bir çalışma alanı yaratmak amacıyla kurulmaktadır. Firmamız, Başvuru Dosyası Hazırlanması, Kuruluş Sürecinin Sevk ve İdaresi, Teknolojik İş Birlikleri Geliştirilmesi, Ticarileştirme Mekanizmalarının kurulması ile Tekmerin İşletimi vb. konularda üst düzeyde hizmet vermektedir.

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YAPILANMASI

Akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü organizasyonlardır.

Üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör arasında, araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıları sağlanması yönünde faaliyet gösterirler.

Teknoloji geliştiricisi AR-GE kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketlerinin yanında, diğer teknoloji ya da AR-GE kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme görevini TTO’lar üstlenirler.

Bu kurumlar aynı zamanda, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, iş birliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında destek veren yapılardır. TTO’lar konusunda uzman danışmanlarımızla Üniversitelerimizin bu konuda taleplerine kendi iş ağımız ve kurumsal birikimimizle hizmet vermekteyiz.

MÜKEMMELİYET MERKEZİ KURULUMU:

Mükemmeliyet Merkezleri, belli bir Ar-Ge Kapasitesini geliştirmiş kuruluşlara verilen ve Ar-Ge’nin yanı sıra Ticarileştirme Süreçlerininde destek ve teşvik kapsamında olduğu yapılardır. Bir dizi Mükemmeliyet Merkezinin kuruluşunda yer almış olan uzman ekiplerimiz, gelişmiş Ar-Ge Merkezi olan kuruluşlara bu hizmetimizi de katma değerli olarak sunmaktadır.

İNOVASYON MERKEZİ KURULUMU:

Başta üniversiteler olmak üzere, kurum ve kuruluşlara İnovasyon Merkezi Kurulması. Günümüzde kendi Ar-Ge potansiyellerini İnovasyon Merkezi şemsiyesi altında toplayan kuruluşlar, yeni fikir üretimi (ideation), tasarım odaklı düşünme (desing thinking), ticarileştirme vb. alanlarda var olan Ar-Ge Potansiyellerini, çok daha sağlam adımlarla inovasyona çevirerek katma değer elde etmektedirler. Ülkemizdeki öncü İnovasyon Merkezlerinin kurulumunda görev almış kadrolarımızla kuruluşların bu alandaki ulusal ve uluslararası tüm ihtiyaçlarına etkin çözümler üretmekteyiz.

ENDÜSTRİYEL TEŞVİK UYGULAMALARI DANIŞMANLIĞI

Ar-Ge Sürecini tamamlayarak, prototipini devlet destekli bir fonla ortaya çıkarmış olan kurum ve Kuruluşlara devletimiz tarafından teşvik verilmektedir. Bu teşviklerde, fikirden uygulamaya geçilmesi adına, seri üretime geçmek için yarısı hibe, kalanı da faizsiz uzun vadeli kredi olmak üzere 10.000.000 TL’ye kadar Endüstriyel Teşvik sağlanmaktadır.

Kurum ve kuruluşlarımızın bu alandaki teşvik ve desteklerden istifade edebilmeleri için, kurumsal tecrübe ve bilgi birikimimizle sizlere katma değerli hizmetler sağlamaktayız.

ar-ge-ve-inovasyon-4

PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

IQ PARTNERS. olarak, Ar-Ge kavramının tüm boyutlarında hizmet vermekte, müşterilerimizin Ar-Ge faaliyetlerini incelemekte, Ar-Ge bölüm altyapılarını, iş süreçlerini geliştirmekte ve destek almayı planladığı projeleri konusunda destek olmaktayız.

Araştırma-Geliştirme ( Ar-Ge ) faaliyetleri firmalarımız ve ülkemiz açısından son derece kritik önemde bir faaliyet grubudur. Yöneticiler bulunduğu işletmelerin rekabet yeteneklerini geliştirmek, yeni pazar alanlarına ulaşmak için Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmek zorundadır. Bu önemden dolayıdır ki Ar-Ge projeleri devlet ve uluslararası fonlar tarafından yüksek oranda desteklenmektedir.

Firmalarda Ar-Ge ve İnovasyon kültürünün oluşturulmasından, bu bölümün kurulmasına kadarki tüm süreçlerde destek olmaktayız ve ayrıca proje üretme konusunda sorun yaşayan firmalarımıza uzmanlarımız ve bünyemizde bulunan akademisyenlerimiz ile proje fikirleri önermekteyiz.

Bu desteklerden yararlanacak firmaların, kurum içinde Ar-Ge yeteneklerini geliştirmeleri ve nitelikli Ar-Ge projeleri üretebilmeleri gerekmektedir. Biz bu konuda geniş ve nitelikli danışman kadromuzla verdiğimiz hizmetlerle müşterilerimizin yanında bulunuyoruz.

Projeler konusunda öncelikle müşterimize proje konusunun analizini detaylı bir şekilde yapmaktayız.

Süreçleri tamamlayan firmalar TÜBİTAKTEYDEPKOSGEP, Ulusal Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programları sayesinde önemli miktarlarda Ar-Ge Destekleri (hibeler) alabilmektedir.

Müşterilerimize Proje Konusunda Hangi Hizmetleri Vermektyiz?

Müşterilerimize iki aşamada hizmet vermekteyiz:

 • • Proje hazırlama hizmetleri,
 • Proje sürdürülebilirlik hizmetleri.

Proje Hazırlama Hizmetleri:

Başvurulan program için:

 • • Proje fikri, ilgili destek programına uygunluğu ve kurum altyapısının ön analizi;
 • • Projenin mali açıdan ve diğer destek programları açısından teşvik planlaması analizi;
 • • Proje planının hazırlanması, dosyası hazırlama ve yazım hizmetleri;
 • • Proje iş paketlerini oluşturulması ve planlaması;
 • • Proje Başvuru hizmetleri;
 • • Personel eğitimlerini verilmesi;
 • • Proje sunumlarını hazırlaması, denetime ve sunuma hazırlık çalışmaları;
 • Değerlendirme ve Proje sözleşme sürecinin yürütülmesi.
 

Proje Sürdürülebilirlik Hizmetleri:

 •  Proje yönetim, yürütme ve izleme hizmetleri;
 •  Raporlama hizmetleri;
 •  Aylık İlerleme Raporları vb.;
 • • İs Paketleri İlerleme Raporları;
 •  Dönem Raporları;
 •  Finansal ve mali raporlar;
 •  Proje teşvikleri için Mali Danışmanlık Hizmetleri;
 • İzleyici Denetlemesine Hazırlık;
 • Proje Sonuç Raporu Hazırlanması.
 

Hangi Programlarda Hizmet Vermekteyiz? TÜBİTAK-TEYDEB PROJELERİ:

 • TÜBİTAK-TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı;
 • TÜBİTAK-TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı;
 • TÜBİTAK-TEYDEB 1505 TÜBİTAK Üniversite Sanayi İş birliği Destek Programı;
 • TÜBİTAK-TEYDEB 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği;
 • TÜBİTAK-TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı;
 • TÜBİTAK-TEYDEB 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı.
ar-ge-ve-inovasyon-6

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

Horizon2020 Programı sosyal projelerle birlikte, Ar-Ge ve inovasyon projelerinin desteklendiği bir AB programıdır. Horizon2020 dünyanın en büyük sivil araştırma programı olma özelliğine sahiptir. Çok yıllı projeleri desteklemektedir. H2020 Programı aynı zamanda AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır.

Bu programda:

 • Üç farklı program/girişimin tek programda birleştirilmesi söz konusudur. Bunlar önceki çerçeve programı içerikleriyle beraber, Rekabet Edebilirlik ve İnovasyon Programı (Competitiveness and Innovation Programme -CIP) ve Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (European Institute of Innovation and Technology (EIT) programlarıdır;
 • Araştırmanın yenilik ile eşleştirilmesi– araştırmadan ticarileştirmeye AB’nin toplumsal sorunlarına yoğunlaşılması vb., sağlık, temiz enerji ve ulaştırma gibi konular öncelik ve önem kazanmıştır;
 • AB programlarına daha basitleştirilmiş katılım kuralları uygulanmıştır. Bu programlarda fonlama çeşitlerinde sadeleştirme ve fon miktarlarının arttırılması söz konusudur. AB Çerçeve Programlarında desteklenecek proje konularını gösteren yapı ihale benzeri çağrılı bir süreçtir;

Bu projelere, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, KOBİ’ler/ KOBİ Birlikleri, Büyük Firmalar, Sivil Toplum Kuruluşları, Kalkınma Ajansları, Kamu Kurumları, Uluslararası Kurumlar, Bireysel Araştırmacılar katılabilmektedir. Ar-Ge merkezleri firmalar için avantajlı durumdadır. Bu merkezlerden çıkacak projeler daha öncelikli desteklenebilir. Merkezin bulunmaması durumunda Ar-Ge Projelerinde dışarıdan danışmanlık alımıyla projelere hazırlık ve yönetim yapılabilmektedir.

AB TARAFINDAN HANGİ PROJELER DESTEKLENMEKTEDİR?

 • Ar-Ge Çalışmaları;
 • Destek ve Koordinasyon Eylemleri;
 • Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation)
 • Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri;
 • KOBİ projeleri destek görmektedir.

Horizon2020 Programında teşvik edilen hususlar;

 • KOBİ’lerin katılımının desteklenmesi;
 •  Uluslararası İş birliği faaliyetlerinin planlanması;
 • Projelerin kalıcı etkisinin vurgulanması;
 • Sürdürülebilir kalkınmaya etkisi.

Tüm Bileşenlerdeki Yatay Konular olarak aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir?

 • Farklı tematik alanlarda projelerin sosyo-ekonomik boyutuna yer verilmesi;
 • Fikirlerin ticarileşmesi, geniş yenilik algısı, sektörler arası yenilik;
 • Yeni aktörlerin projelere dahil edilmesinin önemsenmesi;
 • Cinsiyet, etik konular ve proje sonuçlarına açık erişim konularına vurgu yapılması;
 • Tüm Horizon2020 bileşen ve alt programlarında bu başlıklar gözetilmeye çalışılacak konulardır.
 

KOBİ VE Sanayicilere yönelik Desteklerde Genel Amaçlar ise:

 • Rekabetçilik;
 • Ekonomik büyüme;
 • Daha fazla istihdam;
 • İyi fikirlerin ürüne dönüştürülerek pazara aktarılması;
 • Ar-Ge ve inovasyona özel yatırımların artırılması;
 • Yenilikçi KOBİ’lerin desteklenmesi;
 • Ulusaldan, çok uluslu firmalara dönüşüm sağlamaktır.

 

PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ:

Müşterilerimize iki aşamada hizmet vermekteyiz:
 
 1. 1. Proje Hazırlama Hizmetleri
 2. Proje Sürdürülebilirlik Hizmetleri

PROJE HAZIRLAMA HİZMETLERİMİZ:

Başvurulan program için:

 • Proje fikri, ilgili destek programına uygunluğu ve kurum altyapısının ön analizi;
 • Projenin mali açıdan ve diğer destek programları açısından teşvik planlaması analizi;
 • Proje planının hazırlanması, dosyası hazırlama ve yazım hizmetleri;
 • Proje iş paketlerini oluşturulması ve planlaması;
 • Proje Başvuru hizmetleri;
 • Personel eğitimlerini verilmesi;
 • Proje sunumlarını hazırlaması, Denetime ve sunuma hazırlık çalışmaları;
 • Değerlendirme ve Proje sözleşme sürecinin yürütülmesi.
 

PROJE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİZMETLERİZ:

Proje yönetim, yürütme ve izleme hizmetleri ve Raporlama hizmetleri:

 • Aylık İlerleme Raporları vb.;
 • İs Paketleri İlerleme Raporları;
 • Dönem Raporlarının;
 • Finansal ve mali raporlar; Proje teşvikleri için Mali Danışmanlık Hizmetleri;
 • İzleyici Denetlemesine Hazırlık;
 • Proje Sonuç Raporu Hazırlanması.
ar-ge-ve-inovasyon-3

Devlet Destekleri Nelerdir?

Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme olan ( KOBİ )‘ler ve büyük işletmeler, devletin yatırım yaparken ve yatırımlarını büyütürken verdikleri yatırım teşviklerinin yanında işletme faaliyetlerinde “kurumsallaşma, Ar-Ge, yurt dışı pazarlara açılma, ihracat, markalaşma vb. gibi” bir çok alanda devlet kurumlarının desteklerini alabilmektedir.

Bu çok farklı konularda farklı kurumlardan verilen bazen birbiriyle örtüşen, bazen ayrışan tüm desteklerin firmalarca iyi bilinmesi ve yönetilmesi, kurumun kendisine belirlediği hedefler doğrultusunda olan teşvikleri doğru ve verimli kullanıp hedeflerine daha kolay ulaşabilmesine “Teşvik Planlaması ve Yönetimi Danışmanlığı” adını vermekteyiz.

Bu teşvikler:

 • Yatırım Teşvikleri;
 • Proje Bazlı Destek Sistemi;
 • İhracat Teşvikleri;
 • KOSGEB Destekleri olarak değerlendirilebilir.

YATIRIM TEŞVİKLERİ NELERDİR?

Bu konuda iki temel destek programı bulunmaktadır.

Birincisi Yatırım Teşvik Sistemi diğeri ise Proje Bazlı Destek Sistemidir.

Türkiye’de yerli ve yabancı yatırımcıları yatırıma teşvik etmek, üretimin ve istihdamın artırılması, nitelikli ve katma değerli yatırımların teşvik edilmesi gibi konularda yatırımların yatırım teşvik belgesi alınması yoluyla desteklenmektedir. Bu konuda 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ve 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği ile destekler düzenlenmiştir.

Burada:

 • Genel teşvik uygulamaları;
 • Bölgesel teşvik uygulamaları;
 • Öncelikli yatırımların teşvik edilmesi;
 • Büyük ölçekli yatırımların teşvik edilmesi;
 • Stratejik yatırımların teşvik edilmesi;

olmak üzere beş ana başlıkta altı kalkınmışlık dereceli bölgeye göredir. Aşağıdaki konularda destek verilmektedir.

Teşvik Konuları

 • • KDV istisnası;
 • • Gümrük Vergisi Muafiyeti;
 • • Vergi indirimi;
 • • Sigorta prim işveren hissesi desteği;
 • • Sigorta Prim desteği;
 • • Yatırım yeri tahsisi;
 • • Yatırım kredisi Faiz desteği;
 • Gelir vergisi stopaj desteği;

Bu başlıklarda yatırım cinsine, bölgelerine bağlı olarak ve değişen oranlarda destek verilmesi sağlanmaktadır. Burada yatırımın yeri ve niteliğinin incelenmesi, ön fizibilitesinin yapılması bağlı olarak teşviklerin başvuru kapsamının ve şeklinin belirlenmesinde yarar bulunmaktadır. Bu çalışmalar firmalar için stratejik karar niteliğinde olup iyi değerlendirilmesi, teşviklerin uzmanlarca doğru planlaması gereklidir. Sizin adınıza yatırımlarınızı değerlendirip, başvurunuzun yapılması, teşviklerin takibinin yapılması ve personelinize bu konularda eğitim verilmesi hizmetlerimizin bir kısmını oluşturmaktadır.

PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ:

2016/9495 sayılı Karar ve Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7 Eylül 2016) ile Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak, bugünkü ve gelecekteki kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz ihtiyacını karşılayacak ve teknoloji yoğun sektörlerde stratejik projeler bakanlığa yapılacak çağrı usulüne göre özel mekanizmalarla destek verilmektedir.

Bu desteklerde, vergisel olarak:

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti;
 • KDV İstisnası;
 • Bina inşaat harcamaları için KDV İadesi;
 • Yatırım tutarının iki katına kadar Kurumlar Vergisi İndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi İstisnası söz konusudur.

İstihdam Destekleri olarak:

 • 10 yıla kadar Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği;
 • Beş yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar Nitelikli Personel Desteği;
 • 10 yıl süreyle Gelir Vergisi Stopajı Desteği söz konusudur.

Finansman Destekleri olarak:

 • Enerji tüketim harcamalarının %50’sine kadar en fazla 10 yıl süreyle Enerji Desteği;
 • Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar Faiz veya Kâr Payı Desteği ya da Hibe Desteği;
 • Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satışı şartıyla Sermaye Katkısı söz konusudur.

Yatırım Yeri Destekleri olarak:

 • • 49 yıl süreyle bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi ve yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi;
 • Projenin gerektirdiği durumlarda Altyapı Desteği söz konusudur.

Diğer Destekler:

 • Belirli süre veya miktarda Kamu Alım Garantisi;
 • İzin, Ruhsat, Tahsis, Lisans ve Tescillerde istisna getirilmesi veya kolaylık sağlanması söz konusudur.
 •  

İHRACAT TEŞVİKLERİ NELERDİR?

Ticaret bakanlığı tarafından üretici ve dış ticaret firmalarının ihracata teşvik edilmesi, dış ticaret potansiyelinin geliştirilmesi konularında farklı başlıklarda firmalara destek verilmektedir. Bu kapsamda;

 • Küresel Tedarik Zincirine Katılım Desteği;
 • Hedef ve Öncelikli Ülkelere İhracatta İlave Destekler;
 • Yurtdışı Fuar Destekleri;
 • Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği;
 • UR-GE Desteği;
 • Türkiye Ticaret Merkezleri;
 • Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri Desteği;
 • Tasarım Desteği;
 • Pazara Giriş Belgeleri Desteği;
 • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği;
 • Marka Tescil Desteği;
 • Başlıklarında firmalara %50-80 oranında destek verilmektedir.
,
 

KOSGEB DESTEKLERİ:

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak belirlenen sektörlerde iş sahibi olan ya da olmak isteyen girişimcileri destekleme, KOBİ’lerin rekabet düzeyini artırma ve ihracat, kurumsallaşma ve Ar-Ge gibi mevzularda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olma amacı gütmektedir. IQ PARTNERS olarak, hibe almak istediğiniz destek programına veya KOSGEB projesine başvuru sürecinde, alanında uzman ekibimiz ile destek vermeye hazırız. Geçmişten gelen bilgi ve birikimimiz ile, başvurularınızın sorunsuz bir şekilde başlatılması, sürdürülmesi ve sonuçlandırılması süreçlerini yürütürken, firma tarafından tüm bu süreçlerin benimsenmesi ve yürütülmesi konusunda vereceğimiz eğitimler ile, firmanızda kalıcı, işlevsel ve düzenli çalışan bir hibe-teşvik sistemi oluşturmak hedeflerimizdendir.