iq-partners-logo-mavi

Avrupa Birliği Projeleri

AnasayfaHizmetlerimizAr-Ge ve İnovasyonAvrupa Birliği Projeleri

Horizon 2020 Programı sosyal projelerle birlikte, Ar-Ge ve inovasyon projelerinin desteklendiği bir AB programıdır. Horizon2020 dünyanın en büyük sivil araştırma programı olma özelliğine sahiptir. Çok yıllı projeleri desteklemektedir. H2020 Programı aynı zamanda AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır.

Bu programda:

 • Üç farklı program/girişimin tek programda birleştirilmesi söz konusudur. Bunlar önceki çerçeve programı içerikleriyle beraber, Rekabet Edebilirlik ve İnovasyon Programı (Competitiveness and Innovation Programme -CIP) ve Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (European Institute of Innovation and Technology (EIT) programlarıdır;
 • Araştırmanın yenilik ile eşleştirilmesi– araştırmadan ticarileştirmeye AB’nin toplumsal sorunlarına yoğunlaşılması vb., sağlık, temiz enerji ve ulaştırma gibi konular öncelik ve önem kazanmıştır;
 • AB programlarına daha basitleştirilmiş katılım kuralları uygulanmıştır. Bu programlarda fonlama çeşitlerinde sadeleştirme ve fon miktarlarının arttırılması söz konusudur. AB Çerçeve Programlarında desteklenecek proje konularını gösteren yapı ihale benzeri çağrılı bir süreçtir;

Bu projelere, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, KOBİ’ler/ KOBİ Birlikleri, Büyük Firmalar, Sivil Toplum Kuruluşları, Kalkınma Ajansları, Kamu Kurumları, Uluslararası Kurumlar, Bireysel Araştırmacılar katılabilmektedir. Ar-Ge merkezleri firmalar için avantajlı durumdadır. Bu merkezlerden çıkacak projeler daha öncelikli desteklenebilir. Merkezin bulunmaması durumunda Ar-Ge Projelerinde dışarıdan danışmanlık alımıyla projelere hazırlık ve yönetim yapılabilmektedir.

AB TARAFINDAN HANGİ PROJELER DESTEKLENMEKTEDİR?

 • Ar-Ge Çalışmaları;
 • Destek ve Koordinasyon Eylemleri;
 • Yenilik Hibeleri (Grants for Innovation)
 • Ortak Fonlama (Co-Funding) Eylemleri;
 • KOBİ projeleri destek görmektedir.

Horizon2020 Programında teşvik edilen hususlar;

 • KOBİ’lerin katılımının desteklenmesi;
 •  Uluslararası İş birliği faaliyetlerinin planlanması;
 • Projelerin kalıcı etkisinin vurgulanması;
 • Sürdürülebilir kalkınmaya etkisi.

Tüm Bileşenlerdeki Yatay Konular olarak aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir?

 • Farklı tematik alanlarda projelerin sosyo-ekonomik boyutuna yer verilmesi;
 • Fikirlerin ticarileşmesi, geniş yenilik algısı, sektörler arası yenilik;
 • Yeni aktörlerin projelere dahil edilmesinin önemsenmesi;
 • Cinsiyet, etik konular ve proje sonuçlarına açık erişim konularına vurgu yapılması;
 • Tüm Horizon2020 bileşen ve alt programlarında bu başlıklar gözetilmeye çalışılacak konulardır.
 

KOBİ VE Sanayicilere yönelik Desteklerde Genel Amaçlar ise:

 • Rekabetçilik;
 • Ekonomik büyüme;
 • Daha fazla istihdam;
 • İyi fikirlerin ürüne dönüştürülerek pazara aktarılması;
 • Ar-Ge ve inovasyona özel yatırımların artırılması;
 • Yenilikçi KOBİ’lerin desteklenmesi;
 • Ulusaldan, çok uluslu firmalara dönüşüm sağlamaktır.

PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ:

Müşterilerimize iki aşamada hizmet vermekteyiz:
 
 1. 1. Proje Hazırlama Hizmetleri
 2. Proje Sürdürülebilirlik Hizmetleri

PROJE HAZIRLAMA HİZMETLERİMİZ:

Başvurulan program için:

 • Proje fikri, ilgili destek programına uygunluğu ve kurum altyapısının ön analizi;
 • Projenin mali açıdan ve diğer destek programları açısından teşvik planlaması analizi;
 • Proje planının hazırlanması, dosyası hazırlama ve yazım hizmetleri;
 • Proje iş paketlerini oluşturulması ve planlaması;
 • Proje Başvuru hizmetleri;
 • Personel eğitimlerini verilmesi;
 • Proje sunumlarını hazırlaması, Denetime ve sunuma hazırlık çalışmaları;
 • Değerlendirme ve Proje sözleşme sürecinin yürütülmesi.
 

PROJE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİZMETLERİZ:

Proje yönetim, yürütme ve izleme hizmetleri ve Raporlama hizmetleri:

 • Aylık İlerleme Raporları vb.;
 • İs Paketleri İlerleme Raporları;
 • Dönem Raporlarının;
 • Finansal ve mali raporlar; Proje teşvikleri için Mali Danışmanlık Hizmetleri;
 • İzleyici Denetlemesine Hazırlık;
 • Proje Sonuç Raporu Hazırlanması.