iq-partners-logo-mavi

Teknopark, İnovasyon Merkezi Kurulumu ve Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

AnasayfaHizmetlerimizAr-Ge ve İnovasyonTeknopark, İnovasyon Merkezi Kurulumu ve Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Ar-Ge ve İnovasyon kültürünü geliştirme adına üstlendiğimiz misyonun bir devamı olarak başarılı referanslara sahip olduğumuz ve iddiamızı sürdürdüğümüz diğer teknoloji ve inovasyon merkezleri yönetimi konusunda sektördeki öncü rolümüzü devam ettiriyoruz.

Ar-Ge konusunda belirli bir aşamaya gelmiş özel sektör kuruluşları, STK’lar, üniversiteler, teknolojik dönüşüm adına öncülük etmek ve hızlandırıcı fonksiyonlarını gerçekleştirmek adına özelleşmiş Ar-Ge ve inovasyon yapılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alandaki hizmetlerimiz aşağıdaki başlıkları içermektedir:

ar-ge-ve-inovasyon-5

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (TEKNOPARK) KURULUMU:

Üniversitelere Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) kurulması hizmeti hem Üniversitelerimize hem de bu teknoparklarda yer alacak şirketleri bir dizi katma değerli imkân sağlamaktadır.

Ülkemizde dört farklı teknoparkın kuruşunda görev almış olan ekiplerimiz, Teknopark Planlaması, Başvuru Dosyası Hazırlanması, Kuruluş Sürecinin Sevk ve İdaresi, Teknolojik İş Birlikleri Geliştirilmesi, Ticarileştirme Mekanizmalarının kurulması ile Teknoparkların İşletimi vb. konularda üst düzeyde hizmet vermektedir.

TEKMER (İŞGEM) KURULUMU

Tekmer, yeni teknolojiye ve inovasyona yönelik girişimciliğin özendirilmesi ve desteklenmesi ve KOBİ’lerin üniversitenin imkanlarından yararlanmalarını sağlamak ayrıca teknolojik gelişme için üniversitelere deneysel bir çalışma alanı yaratmak amacıyla kurulmaktadır. Firmamız, Başvuru Dosyası Hazırlanması, Kuruluş Sürecinin Sevk ve İdaresi, Teknolojik İş Birlikleri Geliştirilmesi, Ticarileştirme Mekanizmalarının kurulması ile Tekmerin İşletimi vb. konularda üst düzeyde hizmet vermektedir.

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YAPILANMASI

Akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü organizasyonlardır.

Üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör arasında, araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıları sağlanması yönünde faaliyet gösterirler.

Teknoloji geliştiricisi AR-GE kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketlerinin yanında, diğer teknoloji ya da AR-GE kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme görevini TTO’lar üstlenirler.

Bu kurumlar aynı zamanda, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, iş birliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında destek veren yapılardır. TTO’lar konusunda uzman danışmanlarımızla Üniversitelerimizin bu konuda taleplerine kendi iş ağımız ve kurumsal birikimimizle hizmet vermekteyiz.

MÜKEMMELİYET MERKEZİ KURULUMU:

Mükemmeliyet Merkezleri, belli bir Ar-Ge Kapasitesini geliştirmiş kuruluşlara verilen ve Ar-Ge’nin yanı sıra Ticarileştirme Süreçlerininde destek ve teşvik kapsamında olduğu yapılardır. Bir dizi Mükemmeliyet Merkezinin kuruluşunda yer almış olan uzman ekiplerimiz, gelişmiş Ar-Ge Merkezi olan kuruluşlara bu hizmetimizi de katma değerli olarak sunmaktadır.

İNOVASYON MERKEZİ KURULUMU:

Başta üniversiteler olmak üzere, kurum ve kuruluşlara İnovasyon Merkezi Kurulması. Günümüzde kendi Ar-Ge potansiyellerini İnovasyon Merkezi şemsiyesi altında toplayan kuruluşlar, yeni fikir üretimi (ideation), tasarım odaklı düşünme (desing thinking), ticarileştirme vb. alanlarda var olan Ar-Ge Potansiyellerini, çok daha sağlam adımlarla inovasyona çevirerek katma değer elde etmektedirler. Ülkemizdeki öncü İnovasyon Merkezlerinin kurulumunda görev almış kadrolarımızla kuruluşların bu alandaki ulusal ve uluslararası tüm ihtiyaçlarına etkin çözümler üretmekteyiz.