iq-partners-logo-mavi

İhracata Yönelik Devlet Destekleri

AnasayfaHizmetlerimizİhracata Yönelik Devlet Destekleri

dis-ticaret-4_11_11zon

İhracata yönelik destekler Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Mal ve hizmet ticaretine yönelik olan bu “İhracat Destekleri” konusunda şirketlere kapsamlı danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Bu Devlet Destekleri şunlardır;

 • Mal İhracatı Destekleri (1.Sekmen açılınca Mal ihracatı destekleri gelecek)
 • Hizmet İhracatı Destekleri (2. Sekme açılınca Hizmet ihracatı destekleri gelecek)


Ticaret Bakanlığı’nın devlet destekleri süreçlerini dijital ortamda yürüttüğü Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinde sizleri yasal olarak temsil ediyoruz. Bu ortamlarda ön başvuru ve talep süreçlerini sizin adınıza yürütüyor, oluşabilecek uyuşmazlıklarda sizin adınıza ilgili kurumlarla görüşme ve yazışmaları gerçekleştiriyoruz. Uzman personelimizle destek mevzuatında yapılan değişikleri takip edip, sizleri bilgilendirmekte ve güncel fırsatlardan hızla yararlanmanızı sağlıyoruz.

MAL İHRACATI DESTEKLERİ

İhracat amaçlı faaliyetler Ticaret Bakanlığı tarafından desteklemektedir. Böylece şirketlerimiz yurt dışına açılma sürecinde Mal İhracatı Desteklerinden faydalanarak daha kolay planlama ve hazırlık yapabilmektedir. Ayrıca bir nevi alternatif finans olanağı devlet eliyle sağlanmakta ve ihracat teşvik edilmektedir. Hazırlık süreci sonrasında şirketlerimiz pazarlama ve markalaşma konusunda Bakanlığın yine Mal İhracatı Desteklerinden faydalanarak ihracat kapasitelerini artırmaları mümkündür.

İhracata yönelik devlet destekleri Ticaret Bakanlığı tarafından Destek Yönetim Sistemi (DYS) sistemi üzerinden yürütülmektedir. Bu destekler vasıtasıyla yurtdışına açılma süreçlerinde firmalarımıza kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.

Mal İhracatı Destekleri Bakanlık tarafından; ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olarak üç olgunluk seviyesinde dizayn edilmiştir.

Firmalar Mal İhracatı Destekleri başvurusundan sonuçlandırmaya kadar tüm süreçleri dijital ortamda, Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütmektedir.

MAL İHRACATI DESTEKLERİ NELERDİR?

Yurt Dışı Pazar Araştırma Desteği

Yurt dışında yeni müşteriler ararken gerçekleştirdiğiniz seyahatler yurt dışı pazar araştırma desteği kapsamına girmektedir. İş gezisinin en az 2, en çok 10 günlük süreleri kapsaması gerekmektedir. Seyahatlerde ulaşım, konaklama ve araç giderleri %50 oranında desteklenmektedir.

Yılda toplam 5 seyahat, toplamda 20 seyahat destek kapsamında olup, seyahat başına 278.091,00 TL destek alınabilmektedir.

Yurt Dışı Marka Tescil Desteği

Türkiye’de tescilli markalarınızın yurt dışı tescilleri destek kapsamındadır. 4 yıl boyunca yurt dışı marka tescil desteği ile %50 oranında ve yıllık 2.096.497,00 TL destek almak mümkündür. (Hedef ülkeler ve 4, 5 ve 6. bölgelerde yerleşik şirketler destekten ayrı ayrı ilave %10 oranında ilave puan ile yararlanmaktadır.) Yurt dışı marka tescil desteğinden yararlanmak için yurt dışında tescil için müracaat etmiş olmak yeterli olup, sonuçlanmış olması şartı aranmamaktadır.

Yurt Dışı Fuar Katılımı Desteği

Yurt dışındaki fuarlara katılmak istiyor ama bunun için büyük harcamalar yapmak istemiyorsanız yurt dışı fuar katılımı desteği sizin için çok uygundur. Yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara katılım destek kapsamında yer almaktadır. Yurt dışı fuar katılımı desteği için her sene fuarlar ve desteklenecek olan m2 ücreti Bakanlıkça belirlenmektedir.

Yurt İçi Fuar Katılımı Desteği

Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin yapacakları harcamalar ile katılımcıların harcamalarının bu kararın ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır. Yurt içi fuarlarda destek tutarı yer kirası ve stant harcamalarının toplamı %50’si 222.472,00 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Yurt Dışı Reklam Desteği

Yurt dışında reklam yapıp marka bilinirliğinizi artırırken yurt dışı reklam desteği size fayda sağlayacaktır. Türkiye’de üretilmiş olan ürünlerin yurt dışına yönelik hazırlanan reklamlarını belirli oranlarda iade almak mümkündür.

4 yıl boyunca sosyal medya, basılı ve görsel mecralarda yapılacak olan reklam giderleri yıllık %50 oranında ve toplam 6.989.354,00 TL’ye kadar destek kapsamındadır. (Hedef ülkeler ve 4, 5 ve 6. bölgelerde yerleşik şirketler destekten ayrı ayrı ilave %10 oranında ilave puan ile yararlanmaktadır.)

Yurt Dışı Kira Desteği

Yurt dışında yerleşik hale gelmek isteyen şirketler için yurt dışı kira desteği mevcuttur. Destek kapsamında mağaza, ofis, depo showroom ve reyon kiraları desteklenmektedir.

Her bir ülke başına 4 yıl boyunca yurt dışı kira desteğinden faydalanabilmektedir. En fazla 25 birim için verilen destekten, şirketler %60 oranında yıllık 5.591.174,00 TL’ye kadar yurt dışı kira desteğinden yararlanmaktadır.

Belgelendirme Desteği (Pazara Giriş Belgeleri)

Ülkeden ülkeye kalite ve zorunlu standartlar farklılık gösterebilmektedir. Bu belgeler kalite, can ve mal güvenliği ile test ve analiz giderlerini kapsamaktadır. Belgelendirme desteği ile %50 oranında ve yıllık 11.183.893,00 TL’ ye kadar giderler Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri (EK-1/B) (13.09.2022)

Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği

Şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderlerini ifade eder. Destek tutarı %50 oranında proje başına 557.227 TL olarak desteklenmektedir.

Tasarım Desteği

Tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve iş birliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.

Buna ek olarak, firmaların gerçekleştireceği “Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine” yönelik olarak ise istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ile seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Küresel Tedarik Zinciri Desteği

Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve iş birliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.

Buna ek olarak, firmaların gerçekleştireceği “Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine” yönelik olarak ise istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Yurt Dışı Marka Satın Alma Desteği

Şirketler ile iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler;

Şirketler için %50 oranında yıllık en fazla 8.387.534,00 TL’ye kadar desteklenir. İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde destek limiti 20.971.151,00 TL olacaktır.

EXIMBANK İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği

Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR (referans ticari faiz oranları) arasındaki farka tekabül eden faiz giderlerinin tamamı desteklenir.

2024 Yılında Destek Kapsamına Alınan Yurt Dışı Fuarlar;

 • 2024 Yılında Destek Kapsamına Alınan Milli Katılım Organizasyonları listesi için tıklayınız. Ek1
 • 2024 Yılında Bireysel Katılımın Desteklendiği Yurt Dışı Sektörel Fuarlar listesi için tıklayınız. Ek2
 • 2024 Yılında Destek Kapsamına Alınan Yurt İçi Fuarlar; Ek3

  2024 Yılında Destek Kapsamına Alınan Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarlar Listesi için tıklayınız. (22.12.2023 Tarihinde Güncellenmiştir)

dis-ticaret-2_9_11zon

HİZMET İHRACATI DESTEKLERİ

Türkiye’de yerleşik kişi ve kuruluşların Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretleri; 5448 sayılı “Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar” uyarınca desteklenmektedir.

Hizmet ihracatı; yurt dışında yerleşik kişi ya da kuruluşlara yönelik olarak, yurt içinde ya da yurt dışında gerçekleştirilen, yurt içinde ya da yurt dışında faydalanılan, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin sunumu olarak tanımlanmaktadır.

Hizmet ihracatçısı tanımlaması; hizmet ihracatı gerçekleştiren, Türkiye’de yerleşik kişi veya kuruluşları ifade eder.

HİZMET İHRACATI DESTEKLERİ NELERDİR?

LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK HİZMETLERİNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

Lojistik sektörü devlet desteklerinden Türkiye’de yerleşik lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketler ve Bakanlığın uygun gördüğü diğer kuruluşlar yurt dışına yönelik faaliyetleri kapsamında desteklenir. Şu giderler destek kapsamındadır:

 • Yurt Dışı Birim (Ofis, Depo vs.)
 • Belgelendirme
 • Reklam
 • Etkinlik (Fuar vs.) Katılımı
 • Marka Tescil

Yararlanıcıların Başvuru Yapabilmeleri için Aşağıdaki Şartları Sağlamaları Gerekir;

 • Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye olması
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış uluslararası yük taşımacılığı hizmetlerine ilişkin faaliyet belgesi, ruhsat, çalışma izni vb. belgeye sahip olması
 • Türkiye’de fiziksel ofis sahibi olması


Tescil ve Koruma Desteği

Yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.202.000 TL tutarında desteklenir.Destek Üst Sınırı:

Yıllık 1.202.000 TL
Destek Oranı: %50

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 3.607.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı
Destek Oranı: %50

Birim Desteği

Yararlanıcıların en fazla 5 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması ve/veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca %50 oranında ve birim başına yıllık en fazla 1.442.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.422.000 TL
Destek Oranı: %50

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği 

Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar ve iş birliği kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 3.607.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 3.607.000 TL
Destek Oranı: %50

Bireysel Katılım Desteği 

Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının bireysel katilim sağladığı, Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 601.000 TL tutarında desteklenir.
Destek Üst Sınırı: Yıllık 601.000 TL / Etkinlik;

Destek Oranı: %50
Desteklenen bireysel organizasyon listesi için tıklayınız.

Milli Katılım Desteği

Lojistik ve taşımacılık hizmetleri milli katılım desteği ile yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen fuarlar için milli katılıma ilişkin giderleri %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 601.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 601.000 TL / Etkinlik
Destek Oranı: %60

Ürün Yerleştirme Desteği

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca, yararlanıcılar ve iş birliği kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 1.202.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.202.000 TL
Destek Oranı: %50

Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği (STK’lar için)

İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde gerçekleştirecekleri en fazla 5’er adet, sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderleri %50 oranında ve program başına en fazla 1.202.000 TL, sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin giderleri %50 oranında ve program başına en fazla 1.803.000 TL  tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.803.000 TL / Program
Destek Oranı: %50

Sanal Fuar Organizasyon Desteği (STK’lar için)

İş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun gösterilen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %50 oranında ve faaliyet başına en fazla 1.202.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.202.000 TL / Faaliyet
Destek Oranı: %50

Yarışma ve Etkinlik Desteği (STK’lar için)

İş birliği kuruluşlarının lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen, bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma veya etkinliğe ilişkin giderleri %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 2.404.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 2.404.000 TL / Etkinlik
Destek Oranı: %50

Hedef Ülkeler

 • ABD
 • Birleşik Krallık
 • Brezilya
 • Çin
 • Güney Afrika
 • Hindistan
 • Polonya
 • Rusya Federasyonu

%10 İLAVE DESTEK PUAN

Hedef Ülkelerde Gerçekleştirilen;

 • Tescil ve Koruma
 • Birim
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama
 • Bireysel Katılım
 • Milli Katılım


İklim Değişikliği ile Mücadeleye Yönelik;

 • Pazara Giriş Belgeleri


İNCELEMECİ KURULUŞ
Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği

 • Yararlanıcıların – ön onay ve destek ödeme başvuruları
 • İşbirliği kuruluşlarının – destek ödeme başvuruları


Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü

 • İşbirliği kuruluşlarının – ön onay başvuruları
 • Hizmet İhracatçıları Birliği’nin – ön onay/destek ödeme başvuruları


ÖN ONAY
Lojistik Sektörü Devlet Destekleri, Ön Onay Alınması Gereken Destek Unsurları

 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama
 • Milli Katılım
 • Ürün Yerleştirme
 • Sanal Fuar Organizasyonu
 • Sektörel Alım / Sektörel Ticaret Heyeti Programları
 • Yarışma ve Etkinlik

 

BAŞVURU SÜRESİ

Lojistik sektörü devlet destekleri için Bireysel katılım, milli katılım, sektörel alım/sektörelticaret heyeti programları, sanal fuar organizasyon, yarışma ve etkinlik destekleri için başvurular, faaliyetin bitişinden itibaren 6 ay içerisinde yapılmalıdır.

Lojistik sektörü devlet destekleri tescil ve koruma, birim, reklam, tanıtım ve pazarlama, ürün yerleştirme destekleri için başvurular, ödemenin gerçekleştirilmesinden itibaren 6 ay içerisinde yapılmalıdır.

Pazara giriş belgeleri desteği için başvurular, belgenin düzenlenmesinden itibaren 6 ay içerisinde yapılmalıdır.

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar Resmi Gazete için tıklayınız. (Ek.4)

SAĞLIK TURİZMİ DEVLET DESTEKLERİ

Sağlık turizmi bireylerin tedavi edici ve sağlığı geliştirici hizmetleri almak amacı ile yaşadıkları ülke dışında bir ülkeye ziyaretleridir. Sağlık turizmi, uluslararası sağlık amaçlı hareketlilik potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının büyümesine olanak veren bir sektördür.

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren saç ekimi, estetik, diş ve her türlü hastalık teşhis ve tedavisi gerçekleştiren Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Turizmi firmalarına Ticaret Bakanlığı tarafından destek sağlanmaktadır. Bu destekleri bilinçli bir şekilde kullanabilen Sağlık Turizmi firmaları giderlerini değişen yüzdesel oranlarda düşürmektedir.

Sağlık turizmi teşviklerinden yararlanmak için Sağlık Turizmi Yetki Belgesi sahibi olmak gereklidir. Sağlık Turizmi Teşvikleri ile ilgili danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Destek unsurları;

Tescil ve Koruma Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 1.202.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.202.000 TL 
Destek Oranı: %60

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %60 oranında ve belge başına en fazla 1.202.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: 1.202.000 TL / Belge
Destek Oranı: %60

Acente Komisyon Desteği

Sağlık kuruluşlarının ve spor turizminde faaliyet gösteren Bakanlıkça belirlenen sağlık kuruluşlarının acente komisyon giderleri en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında ve yıllık en fazla 480.000 TL tutarında desteklenir.

Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 480.000 TL, diğer sağlık kuruluşları ve konaklama tesisleri yıllık en fazla 2.404.000 TL tutarında yararlanır.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 2.404.000 TL
Destek Oranı: %60

Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların Türkiye’ye tedavi edilmek üzere gelen hastalara yönelik olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinden yaptıracakları komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderleri %70 oranında ve yararlanıcı başına yıllık en fazla 4.809.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 4.809.000 TL 
Destek Oranı: %70

İstihdam Desteği

Sağlık turizmi sektöründe  faaliyet gösteren yararlanıcıların istihdam ettikleri tercüman, çağrı merkezi personeli, rehber, sosyal medya uzmanı ve pazarlama uzmanı ile bakım alanında faaliyet gösteren sağlık turizmi yararlanıcılarının istihdam ettikleri bakım elemanı ve sosyal hizmet uzmanının personel başına aylık en fazla 21.006 TL tutarındaki brüt ücretleri %60 oranında; muayenehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 1.202.000 TL tutarında, diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları için yıllık en fazla 4.809.000 TL tutarında desteklenir.

Bu destekten, yararlanıcılar en fazla 5 yıl boyunca faydalanır.

Destek Üst Sınırı: Aylık 21.006 TL / Personel
Destek Oranı: %60

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların istihdam ettikleri personelin yabancı dil ve sağlık turizmine yönelik Bakanlıkça uygun görülen eğitim giderleri %60 oranında; muayenehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 480.000 TL tutarında, diğer sağlık turizmi sektörü yararlanıcıları başına yıllık en fazla 1.923.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.923.000 TL
Destek Oranı: %60

Hasta Yol Desteği

Bakanlık ile protokol yapan sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilen hastalarının uçak bileti giderleri en fazla 5 yıl boyunca hasta başına %60 oranında desteklenir.

Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 1.202.000 TL, diğer sağlık turizmi yararlanıcıları yıllık en fazla 12.023.000 TL tutarında faydalanır.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 12.023.000 TL
Destek Oranı: %60

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60, iş birliği kuruluşları için %70 oranında desteklenir.

Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 4.809.000 TL, sağlık turizmi sektöründeki diğer yararlanıcılar yıllık en fazla 12.023.000 TL, iş birliği kuruluşları yıllık en fazla 9.600.000 TL, spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar ve iş birliği kuruluşları yıllık en fazla 2.404.000 TL tutarında yararlanır.

Destek Miktarı: Yıllık 2.404.000 TL
Destek Oranı: %70

Birim Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının en fazla 25 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar izin %60 oranında, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve birim başına yılda en fazla 2.885.000 TL tutarında desteklenir.

Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler birim başına yıllık en fazla 1.202.000 TL tutarında yararlanır.

Destek Miktarı: Yıllık 2.885.000 TL
Destek Oranı: %70

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

Sağlık ve Spor Turizmi Hizmetleri Yurtdışı Etkinlik Katılım Desteği ile yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının bireysel veya milli düzeyde katılım sağladığı Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı etkinliklere ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 601.000 TL, etkinliğin Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen en fazla 3 prestijli etkinlik için aynı oranlarda ve etkinlik başına en fazla 1.202.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: 601.000 TL / Etkinlik
Destek Oranı: %60

Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği

Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından belirlenen yurt içi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60 oranında, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 601.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: 601.000 TL / Etkinlik
Destek Oranı: %70

Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5’er adet gerçekleştirilen yurt dışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektörelkurum veya kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, münhasıran yurt içindeki tesislerinin ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik düzenledikleri eğitim ve tanıtım programlarına ilişkin giderleri yararlanıcılar için %60, iş birliği kuruluşları için %70 oranında desteklenir.

Yurt içi tanıtım/eğitim programına dair yararlanıcılar program başına en fazla 601.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: 601.000 TL / Program
Destek Oranı: %70

Ürün Yerleştirme Desteği

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar izin %60 oranında ve yıllık en fazla 2.404.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 2.404.000 TL
Destek Oranı: %60

Milli Katılım Organizasyonunu Tanıtım Desteği (STK’lar için)

İş birliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım giderleri %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 601.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: 601.000 TL / Etkinlik
Destek Oranı: %70

Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Desteği (STK’lar için)

Sağlık ve/veya spor turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren iş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5’er adet gerçekleştirilen sektörelticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programına ilişkin giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 3.607.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: 3.607.000 TL / Program
Destek Oranı: %70

HİSER Projesi Desteği (STK’lar için)

Sağlık ve/veya spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren iş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen HİSER projelerine ilişkin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve tanıtıma yönelik giderleri %75 oranında ve proje başına en fazla 12.023.000 TL tutarında desteklenir.

HİSER projesi kapsamında bir takvim yılı içinde yıllık en fazla 5’er adet sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programlarına ilişkin giderler %75 oranında ve program başına en fazla 3.607.000 TL tutarında desteklenir.

HİSER projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ve proje faaliyetlerinin organizasyonu için iş birliği kuruluşlarının istihdam ettikleri aynı anda en fazla 2 uzman personelin brüt maaşının %75’i personel başına aylık en fazla 36.000 TL tutarında desteklenir.

HİSER projesinin süresi 3 yıldır. Proje süresi, projenin performansına göre Bakanlık tarafından 2 yıla kadar uzatılabilir.

Destek Üst Sınırı: 12.023.000 TL / Proje

Destek Oranı: %75

Sanal Fuar Organizasyon Desteği (STK’lar için)

Sağlık ve/veya spor turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren iş birliği kuruluşlarının Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5 adet gerçekleştirilen sanal fuara ilişkin organizasyon giderleri %70 oranında ve faaliyet başına en fazla 1.923.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: 1.923.000 TL / Faaliyet
Destek Oranı: %70

Sağlık ve Spor Turizmi Sektörlerinin Geliştirilmesi ve Tanıtılması Desteği (STK’lar için)

Bakanlık tarafından uygun görülen birliklerin;

 • Sağlık ve spor turizmi hizmetleri sektörlerinin geliştirilmesi ile olumlu Türk hizmet markası ve imajının oluşturulmasına yönelik olarak sektörel internet portalı yapımı, bakımı, güncellenmesi, işletilmesi, portalın tanıtımı ve portal çağrı merkezi personel istihdamına ilişkin giderleri,
 • Sağlık ve spor turizmi sektörlerine yönelik pazar istihbaratı ve bilgiye abonelik giderleri,
 • Sağlık turizmi kapsamında ülkemizi ziyaret edecek kişilerin ülkeye girişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik başvurularının incelenmesi, takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin istihdam giderleri,

en fazla 5 yıl boyunca %100 oranında ve yıllık en fazla 19.237.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 19.237.000 TL
Destek Oranı: %100

Yarışma ve Etkinlik Desteği (STK’lar için)

İş birliği kuruluşlarının sağlık ve spor hizmetleri sektörlerine yönelik olarak düzenledikleri ve Bakanlık tarafından uygun görülen bir takvim yılı içinde en fazla 1 adet yarışma ve etkinliğine ilişkin giderler %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 4.809.000 TL tutarında desteklenir.

Destek Üst Sınırı: 4.809.000 TL / Etkinlik
Destek Oranı: %70

Sağlık Turizmi Danışmanlığı Konusunda Verdiğimiz Hizmetlerin İçeriği

 • Sağlık turizmine giriş
 • İhracatçı Birliği kaydı
 • Temel Bilgi/Belge Başvurusu
 • Destek Yönetim Sistemi (DYS) kaydı
 • Mevzuata uygunluk
 • Dosya hazırlama
 • Dosya başvurusu
 • Başvuru süreç takibi
ar-ge-ve-inovasyon-5

BİLİŞİM SEKTÖRÜ DEVLET DESTEKLERİ

Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformu ihracatçı şirketlere Ticaret Bakanlığı tarafından Bilişim teşvikleri devlet desteği verilmektedir.

Yararlanıcıların Bilişim Sektörü Devlet Desteklerine Başvuru Yapabilmeleri için Aşağıdaki Şartları Sağlamaları Gerekir; Bilişim Sektörü Devlet Desteklerinden yararlanacak olan bütün şirketlerin;

Karar kapsamında yer alan bilişim ve alt sektörlerinde faaliyet göstermeleri ve ilk başvurudan önce ve her takvim yılında önce ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeleri Hizmet İhracatçıları Birliği’ne iletmeleri gerekmektedir.

Bilişim sektörü Devlet Destekleri başvuruları kep ile yapılması ve belgelerin elektronik imzalı olması gerekmektedir.

Ödemelerin bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Destek başvurularında harcama öncesi ön ödeme yapılmamaktadır.

İşbirliği kuruluşlarının gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde, katılımcı firmaların tamamının DYS’ye (Destek Yönetim Sistemi) kayıt olmaları zorunludur.

Destek ödeme başvuruları destek bazında belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte en eski ödeme belgesi/faaliyet tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde kep üzerinden HİB’e(Hizmet İhracatçıları Birliği) yapılır.

Yurt Dışı Marka/Patent Tescil – Koruma Desteği

Şirketlerin yurt içi tescil belgesine sahip oldukları ürün, hizmet, marka, patent, fikri mülkiyet haklarının yurt dışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi ve korunmasına yönelik giderleri desteklenmektedir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.202.000 TL
Destek Oranı: %60

Rapor ve Veri Analizi Desteği

Şirketler ve İşbirliği kuruluşlarınca yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan, yaptırılan raporlara ilişkin giderler desteklenmektedir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.202.000 TL
Destek Oranı: %60

Belgelendirme Desteği

Şirketlerin Bakanlıkça desteklenen belge, sertifika, akreditasyonlar listesinde (ek-belgelendirme) yer alan belge, sertifika, akreditasyonlara ilişkin giderler desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.202.000 TL
Destek Oranı: %60

Yurt Dışı Arama Desteği

Şirketlerin yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, dijital aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurt dışında yerleşik kişilerden yararlanmak üzere desteklenen arama siteleri listesinde yer alan platformlar üzerinden gerçekleştireceği anılan çalışmaların yaptırılmasına yönelik giderler desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 601.000 TL
Destek Oranı: %60

E-Ticaret Site ve Platformlara Bireysel Üyelik Desteği

Şirket ve İşbirliği kuruluşlarının desteklenen e-ticaret site ve platformlar – uluslararası kuruluşlar listesinde (ek-üyelik) yer alan site ve platformlara üyelik giderleri desteklenmektedir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 96.000 TL
Destek Oranı: %60

Geliştirme Desteği

Şirketler tarafından yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen  personelin aylık brüt ücretleri desteklenmektedir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 601.000 TL
Destek Oranı: %50

Kiralama Yazılım Desteği

Şirketlerin yabancı dilde yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, aracılık platformu geliştirilmelerine yönelik olarak kiralama ve kullanım giderleri desteklenmektedir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık  1.202.000 TL
Destek Oranı: %50

Pazara Giriş Desteği

Şirketlerin yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, dijital aracılık ve hizmet platformunun yurt dışında pazarlanmasına yönelik belirtilen giderleri desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 4.809.000 TL
Destek Oranı: %50

Reklam, Tanıtım Pazarlama Desteği

Şirketlerin, geliştirdikleri yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, dijital aracılık ve hizmet platformunun yurt dışına yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin yer alan giderler desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 9.618.000 TL
Destek Oranı: %60

Ürün Yerleştirme Desteği

Şirket ve işbirliği kuruluşlarının hizmet ürünlerinin tanıtılmasına yönelik olarak yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlarda yer alacak hizmet ürünü yerleştirmelerine yönelik giderleri desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 2.404.000 TL
Destek Oranı: %60

Platform Komisyon Desteği

Şirketler tarafından yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, dijital aracılık ve hizmet platformunun yurt dışı satış ve dağıtımına yönelik olarak uygulama, oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 2.404.000 TL
Destek Oranı: %50

Acente Komisyon Desteği

Şirketler tarafından yurt dışı satış ve dağıtıma yönelik olarak acentelere yapılan komisyon ödemeleri desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 2.404.000 TL
Destek Oranı: %50

Yurt Dışı Etkinlik Bireysel Katılım – Milli Katılım Desteği

Şirket ve İşbirliği kuruluşlarının, desteklenen yurt dışı bireysel etkinlikler listesinde yer alan etkinliklere ilişkin bireysel katılım giderleri desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 601.000 TL
Destek Oranı: %60

Yurt İçi Etkinlik Bireysel Katılım Desteği

Şirket ve işbirliği kuruluşlarının, desteklenen yurt içi bireysel etkinlikler listesinde yer alan etkinliklere ilişkin bireysel standlı katılım giderleri desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 360.000 TL
Destek Oranı: %60

Yurt Dışı Birim Desteği

Şirketlerin veya iş birliği kuruluşların yurt dışındaki mağaza, ofis, paylaşımlı ofis, showroomve Bakanlıkça uygun görülen diğer birimlerin açılmasına ve işletilmesine yönelik giderleri desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 2.885.000 TL
Destek Oranı: %60

ar-ge-ve-inovasyon-2

YURT DIŞI E-İHRACAT DEVLET DESTEKLERİ (YENİ)

Şirketlerin, pazar yerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin, e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazar yerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak e-ihracat konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformu’na yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Pazara Giriş Rapor Desteği

E-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazar yerlerinin yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderleri %50 ve yıllık 2.714.000 TLye kadar desteklenecektir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 2.714.000 TL
Destek Oranı: %50

Dijital Pazar Yeri Tanıtım Desteği

Şirketlerin, e-ihracat konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin, yurt dışı pazar yerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının %20’sini aşmayan dijital pazar yeri tanıtım giderleri için %50 oranında her pazar yeri için 3 yıl destek verilecek. Bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 13.574.000 TL,  perakende e-ticaret siteleri için yıllık 27.149.000 TL ihracat konsorsiyumları için yıllık 45.248.000 TL’yi lirayı geçemeyecektir.

Hibe (Şirketler): Yıllık 13.574.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (e-Ticaret Siteleri): Yıllık 27.149.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (İhracat Konsorsiyumları): Yıllık 45.248.000 TL Destek Oranı: %50

E-ihracat Tanıtım Desteği

E-ihracat konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazar yerlerinin, kararla belirlenen tanıtım faaliyetleri hariç, Bakanlıkça belirlenen diğer pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 ve her ülke için 3 yıl süresince desteklenecek. Bu destek, B2B platformları için yıllık 7.239.000 TL’yi, e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 27.149.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 45.248.000 TL’yi, pazar yerleri için yıllık 54.298.000 TL’yi aşamayacaktır.

Hibe (B2B Platformlar): Yıllık 7.239.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (İhracat Konsorsiyumları): Yıllık 27.149.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (e-ticaret Siteleri): Yıllık 45.248.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (Pazar Yerleri): Yıllık 54.298.000 TL Destek Oranı: %50

Sipariş karşılama hizmeti

Şirketlerin, e-ihracat konsorsiyumlarının, perakende e-ticaret sitelerinin ve pazar yerlerinin ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10’unu aşmayan sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderlerine %50 ve her bir ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere destek verilecektir.

Hibe (Şirketler): Yıllık 13.754.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (Pazar Yerleri): Yıllık 27.149.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (e-Ticaret Siteleri): Yıllık 45.248.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (İhracat Konsorsiyumları): Yıllık 45.248.000 TL Destek Oranı: %50

Depo Kira Desteği

Ürünlerin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiralanan yurt dışındaki depolara ilişkin kira gideri, her bir birim başına %50, her bir ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere yıllık 9.049.000 TL’ye kadar desteklenecek. Kira gideri desteğinden en fazla 25 birim için yararlanılabilecek. Bu madde kapsamındaki destekler, şirketlerin kademelerine göre yıllık 9.049.000 TL’yi , pazar yerleri için yıllık 9.049.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri ve e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 9.049.000 TL’yi geçemeyecektir.

Hibe (Pazar Yerleri): Yıllık 9.049.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (e-Ticaret Siteleri)Yıllık 9.049.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (İhracat Konsorsiyumları)Yıllık 9.049.000 TL Destek Oranı: %50

Yurt Dışı Pazar Yeri Entegrasyon Desteği

Yurt dışı pazar yerleri ve yurt dışı pazar yerlerine ilişkin yurt içinde yapılacak entegrasyon hizmetlerine ait giderlere, en fazla 6 pazar yeri entegrasyonu için %50 ve pazar yeri başına 3 yıl süresince, bir entegrasyon için en fazla 361.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır.

Hibe (Şirketler): Yıllık 9361.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (e-Ticaret Siteleri)Yıllık 361.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (İhracat Konsorsiyumları)Yıllık 361.000 TL Destek Oranı: %50

Çevrim İçi Mağaza ve Hedef Ülke E-ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği

Hedef ülkelerin yurt dışı pazar yerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderler, her ülke için 3 yıl süresince %50 oranında olmak üzere e-ihracat konsorsiyumları için yıllık en fazla 361.000 TL, diğer yararlanıcılar için yıllık en fazla 361.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Hibe (Şirketler): Yıllık 361.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (İhracat Konsorsiyumları): Yıllık 361.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (Diğer Yararlanıcılar): Yıllık 361.000 TL Destek Oranı: %50

Pazar Yeri Komisyon Desteği

Yurt dışı pazar yerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazar yeri komisyon giderleri 3 yıl ve %50 desteklenecek. Bu destek, şirketlerin kademelerine göre yıllık 1.357.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 4.524.000 TL’yi bin lirayı, e-ihracat konsorsiyumları için yıllık 5.429.000 TL’yi aşamayacak.

Hibe (Şirketler): Yıllık 1.357.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (e-Ticaret Siteleri): Yıllık 4.524.000 TL Destek Oranı: %50
Hibe (İhracat Konsorsiyumları): Yıllık 5.429.000 TL Destek Oranı: %50

Sektörel Ticaret ve Alım Heyeti Desteği (STK’lar için)

İş birliği kuruluşlarınca e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri %50 ve faaliyet başına 2.714.000 TL’ye kadar desteklenecek. E-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sektörel alım heyeti faaliyetlerine ilişkin ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderlerine %50 ve faaliyet başına 2.262.000 TL’ye kadar destek verilecek. Bakanlık koordinasyonunda iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen ve e-ticarete uygun genel perakende ürünlerini kapsayan sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin giderler %50 ve faaliyet başına 1.809.000 TL’ye kadar destekten yararlanacak.

Hibe (Sektörel Ticaret Heyeti): Yıllık 2.714.000 TL / Faaliyet Destek Oranı: %50
Hibe (Sektörel Alım Heyeti): Yıllık 2.262.000 TL / Faaliyet Destek Oranı: %50
Hibe (Sanal Ticaret Heyeti): Yıllık 1.809.000 TL / Faaliyet Destek Oranı: %50

E-İhracat Tanıtım Projesi Desteği (STK’lar için)

İş birliği kuruluşlarının e-ticaret ve genel perakende ürünlerinin, uygun görülen yurt dışı pazaryerlerinde ve dijital platformlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık, pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderlerine, aynı anda en fazla 2 proje için, proje başına en az 1, en fazla 4 yıl süresince yıllık 7.239.000 TL’ye kadar %75 oranında destek verilecek. E-ihracat tanıtım desteğinden iş birliği kuruluşları aynı ülkede en fazla 2 proje için yararlandırılacak.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 7.239.000 TL / Hibe (Proje Başına)
Destek Oranı%75

E-İhracatı Geliştirme Projesi Desteği (STK’lar için)

İş birliği kuruluşlarının, üyelerinin e-ihracata yönelik olarak ortak hareket etmesine ve hedef ülkelerde pazara giriş koşullarının kolaylaştırılmasına yönelik gerçekleştirecekleri, dijital pazar yeri tanıtımı, e-ihracat tanıtımı, sipariş karşılama hizmeti, depo kirası, yurt dışı pazar yeri entegrasyonu, çevrim içi mağaza açılması, e- ticaret paydaşlarından alınan hizmetler ve pazar yeri komisyon giderlerini içeren faaliyetlerinden oluşan projelerine ilişkin giderleri %75 oranında, aynı anda en fazla 2 projesi için ve proje başına 27.149.000 TL’ye kadar destekten yararlanacak.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 27.149.000 TL / Hibe (Proje Başına)
Destek Oranı%75

Türkiye E-İhracat Platformu Desteği (STK’lar için)

Bakanlık tarafından görevlendirilecek iş birliği kuruluşu tarafından kurulacak olan ve Türkiye’nin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınmasına, ithalatçılar ile ihracatçıların buluşmasına, sipariş almalarına ve karşılamalarına, ihracat işlemlerinin dijitalleşmesine ve yeni nesil teknolojilerin kullanılmasına olanak sağlayacak Türkiye E-İhracat Platformu’nun kurulumu, işletilmesi ve tanıtımına ilişkin iş birliği kuruluşunun giderleri %75 oranında ve en fazla 5 yıl süresince, yıllık en fazla 271.492.000 TL’ ye kadar desteklenecek. Bu kapsamda en fazla 1 proje destek alabilecek.

Hibe (e-İhracat Platformu): Yıllık 271.492.000 TL 
Destek Oranı: %75 

YEŞİL HİZMETLERE YÖNELİK DESTEK UNSURLARI

 • Tescil Koruma Desteği
 • Pazara Giriş Belgeleri Desteği
 • Veri Tabanı Üyelik Desteği
 • Birim Desteği
 • İstihdam Desteği
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama
 • Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği
 • Milli Katılım Tanıtım Desteği
 • Sanal Fuar Organizasyon Desteği
 • Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Deteği
 • HİSER Projesi Desteği

FUARCILIK HİZMETLERİNE YÖNELİK DESTEK UNSURLARI

 • Tescil Koruma Desteği
 • Pazara Giriş Belgeleri Desteği
 • Birim Desteği
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
 • Bireysel Katılım Desteği
 • Fuar Alanı Yapım Desteği
 • Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuar Organizasyon
 • Yurt Dışı Fuar Organizasyon Desteği
 • Ürün Yerleştirme Desteği
 • Sektörel Alım Heyeti / Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği
 • Yarışma ve Etkinlik Desteği

GAYRİMENKUL HİZMETLERİNE YÖNELİK DESTEK UNSURLARI

 • Tescil Koruma Desteği
 • Pazara Giriş Belgeleri Desteği
 • Birim Desteği
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
 • Bireysel Katılım Desteği
 • Milli Katılım Desteği
 • Ürün Yerleştirme Desteği
 • Sektörel Alım Heyeti / Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği
 • Sanal Fuar Organizasyon Desteği
 • Yarışma ve Etkinlik Desteği

KÜLTÜREL VE YARATICI ENDÜSTRİ HİZMETLERİNE YÖNELİK DESTEK UNSURLARI

 • Tescil Koruma Desteği
 • Pazara Giriş Belgeleri Desteği
 • Acente Komisyon Desteği
 • Birim Desteği
 • Korsanla Mücadele Giderleri Desteği
 • Dublaj veya Altyazı Giderleri Desteği
 • Film Platosu ve Stüdyosu Kullanım Giderleri Desteği
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
 • Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği
 • Milli Katılım Tanıtım Desteği
 • Ürün Yerleştirme Desteği
 • Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği
 • HİSER Projesi Destek
 • Sanal Fuar Organizasyon Desteği
 • Yarışma ve Etkinlik Desteği

EĞİTİM HİZMETLERİNE YÖNELİK DESTEK UNSURLARI

 • Tescil ve Koruma Desteği
 • Pazara Giriş Belgeleri Desteği
 • Acente Komisyon Desteği
 •  Tanıtım Heyeti Desteği
 • Uluslararası Öğrenci Ofisleri Kapasite Geliştirme Desteği
 • Akademisyen İstihdam Desteği
 • Uluslararası Sıralama Desteği
 • Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Desteği
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
 • Birim Desteği
 • Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği
 • Milli Katılım Tanıtım Desteği
 • Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği
 • Ürün Yerleştirme Desteği
 • Rapor Desteği
 • Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği
 • HİSER Projesi Desteği
 • Sanal Fuar Organizasyon Desteği
 • Yarışma ve Etkinlik Desteği

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNE YÖNELİK DESTEK UNSURLARI

 • Tescil ve Koruma Desteği
 • Pazara Giriş Belgeleri Desteği
 • Veri Tabanı Üyelik Desteği
 • Birim Desteği
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
 • Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği
 • Milli Katılım Tanıtım Desteği
 • Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği
 • HİSER Projesi Desteği
 • Sanal Fuar Organizasyon Desteği
 • Yarışma ve Etkinlik Desteği

Diğer Sektörlere Yönelik Destek Unsurları

Türkiye’de yerleşik olup;

 • Yurt dışında kamusal bir otorite ile sözleşme yapılması kaydıyla sunulan tesis bünyesinde kombine destek hizmetleri
 • Gemi klaslama müesseseleri faaliyetleri
 • Patent danışmanlığı faaliyetleri
 • Uygunluk değerlendirme faaliyetleri
 • Uluslararası ticaret ve yatırımlar konusunda hukuki danışmanlık faaliyetleri

 

Yürüten şirketler ile Bakanlık tarafından uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlar aşağıda belirtilen desteklerden faydalanabileceklerdir.