iq-partners-logo-mavi

Fuar Katılım Desteği

AnasayfaHizmetlerimizİhracata Yönelik Devlet Destekleri – Fuar Katılım Desteği

Desteğin amacı, katılımcıların yurt dışında gerçekleştirdikleri fuar katılımları ve organizatörler tarafından yapılan tanıtım harcamalarının desteklenmesidir.

Bu kapsamda Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Desteklerden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici / imalatçı organizasyonları yararlandırılır.

Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

 Katılımcılar tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar, katılımcının stand alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle desteklenir.

 Söz konusu desteğe esas tutar, yurt dışı fuar organizasyonlarında her fuar için ayrı ayrı belirlenir. 

 Bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlarda ise her fuar için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi ülke ve / veya sektör bazında da belirlenebilir.

Destek Limitleri

Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı;

 Yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 50.000 Türk Lirası,

 Sektörel nitelikli olması halinde 75.000 Türk Lirası,

 Bakanlıkça belirlenen prestijli fuarlardan biri olması halinde ise 250.000 Türk Lirasıdır.

Destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE) / 2 oranında güncellenmektedir.

İlave Hususlar

● Desteğe esas tutar Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenerek Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya metrekare bazında ödenecek bedeli ifade eder.

● Desteğe esas tutar, fuar ve / veya ülke ve / veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70’ini geçemez.

● Katılımcı bir takvim yılı içinde en fazla 2 defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça belirlenen fuarlar için prestijli fuar katılımı desteğinden faydalanabilir.

Başvuru Mercii: İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Katılımcının yurt dışı fuar organizasyonuna veya Bakanlıkça bireysel katılımı desteklenen fuara katılımının desteklenebilmesi için katılımcı tarafından fuar öncesinde veya fuarın bitimini müteakip 3 aylık süre içerisinde istenilen belgelerin katılımcıya ait KEP adresi aracılığıyla ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin KEP adresine iletilmesi gerekir.