iq-partners-logo-mavi

mal İhracatı

AnasayfaHizmetlerimizİhracata Yönelik Devlet Destekleri – Mal İhracatı

dis-ticaret-4_11_11zon

İhracata yönelik destekler Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Mal ve hizmet ticaretine yönelik olan bu “İhracat Destekleri” konusunda şirketlere kapsamlı danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Bu Devlet Destekleri şunlardır;

 • Mal İhracatı Destekleri (1.Sekmen açılınca Mal ihracatı destekleri gelecek)
 • Hizmet İhracatı Destekleri (2. Sekme açılınca Hizmet ihracatı destekleri gelecek)


Ticaret Bakanlığı’nın devlet destekleri süreçlerini dijital ortamda yürüttüğü Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinde sizleri yasal olarak temsil ediyoruz. Bu ortamlarda ön başvuru ve talep süreçlerini sizin adınıza yürütüyor, oluşabilecek uyuşmazlıklarda sizin adınıza ilgili kurumlarla görüşme ve yazışmaları gerçekleştiriyoruz. Uzman personelimizle destek mevzuatında yapılan değişikleri takip edip, sizleri bilgilendirmekte ve güncel fırsatlardan hızla yararlanmanızı sağlıyoruz.

MAL İHRACATI DESTEKLERİ

İhracat amaçlı faaliyetler Ticaret Bakanlığı tarafından desteklemektedir. Böylece şirketlerimiz yurt dışına açılma sürecinde Mal İhracatı Desteklerinden faydalanarak daha kolay planlama ve hazırlık yapabilmektedir. Ayrıca bir nevi alternatif finans olanağı devlet eliyle sağlanmakta ve ihracat teşvik edilmektedir. Hazırlık süreci sonrasında şirketlerimiz pazarlama ve markalaşma konusunda Bakanlığın yine Mal İhracatı Desteklerinden faydalanarak ihracat kapasitelerini artırmaları mümkündür.

İhracata yönelik devlet destekleri Ticaret Bakanlığı tarafından Destek Yönetim Sistemi (DYS) sistemi üzerinden yürütülmektedir. Bu destekler vasıtasıyla yurtdışına açılma süreçlerinde firmalarımıza kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.

Mal İhracatı Destekleri Bakanlık tarafından; ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olarak üç olgunluk seviyesinde dizayn edilmiştir.

Firmalar Mal İhracatı Destekleri başvurusundan sonuçlandırmaya kadar tüm süreçleri dijital ortamda, Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütmektedir.

dis-ticaret_13_11zon

MAL İHRACATI DESTEKLERİ NELERDİR?

Yurt Dışı Pazar Araştırma Desteği

Yurt dışında yeni müşteriler ararken gerçekleştirdiğiniz seyahatler yurt dışı pazar araştırma desteği kapsamına girmektedir. İş gezisinin en az 2, en çok 10 günlük süreleri kapsaması gerekmektedir. Seyahatlerde ulaşım, konaklama ve araç giderleri %50 oranında desteklenmektedir.

Yılda toplam 5 seyahat, toplamda 20 seyahat destek kapsamında olup, seyahat başına 278.091,00 TL destek alınabilmektedir.

Yurt Dışı Marka Tescil Desteği

Türkiye’de tescilli markalarınızın yurt dışı tescilleri destek kapsamındadır. 4 yıl boyunca yurt dışı marka tescil desteği ile %50 oranında ve yıllık 2.096.497,00 TL destek almak mümkündür. (Hedef ülkeler ve 4, 5 ve 6. bölgelerde yerleşik şirketler destekten ayrı ayrı ilave %10 oranında ilave puan ile yararlanmaktadır.) Yurt dışı marka tescil desteğinden yararlanmak için yurt dışında tescil için müracaat etmiş olmak yeterli olup, sonuçlanmış olması şartı aranmamaktadır.

Yurt Dışı Fuar Katılımı Desteği

Yurt dışındaki fuarlara katılmak istiyor ama bunun için büyük harcamalar yapmak istemiyorsanız yurt dışı fuar katılımı desteği sizin için çok uygundur. Yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara katılım destek kapsamında yer almaktadır. Yurt dışı fuar katılımı desteği için her sene fuarlar ve desteklenecek olan m2 ücreti Bakanlıkça belirlenmektedir.

Yurt İçi Fuar Katılımı Desteği

Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin yapacakları harcamalar ile katılımcıların harcamalarının bu kararın ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır. Yurt içi fuarlarda destek tutarı yer kirası ve stant harcamalarının toplamı %50’si 222.472,00 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Yurt Dışı Reklam Desteği

Yurt dışında reklam yapıp marka bilinirliğinizi artırırken yurt dışı reklam desteği size fayda sağlayacaktır. Türkiye’de üretilmiş olan ürünlerin yurt dışına yönelik hazırlanan reklamlarını belirli oranlarda iade almak mümkündür.

4 yıl boyunca sosyal medya, basılı ve görsel mecralarda yapılacak olan reklam giderleri yıllık %50 oranında ve toplam 6.989.354,00 TL’ye kadar destek kapsamındadır. (Hedef ülkeler ve 4, 5 ve 6. bölgelerde yerleşik şirketler destekten ayrı ayrı ilave %10 oranında ilave puan ile yararlanmaktadır.)

Yurt Dışı Kira Desteği

Yurt dışında yerleşik hale gelmek isteyen şirketler için yurt dışı kira desteği mevcuttur. Destek kapsamında mağaza, ofis, depo showroom ve reyon kiraları desteklenmektedir.

Her bir ülke başına 4 yıl boyunca yurt dışı kira desteğinden faydalanabilmektedir. En fazla 25 birim için verilen destekten, şirketler %60 oranında yıllık 5.591.174,00 TL’ye kadar yurt dışı kira desteğinden yararlanmaktadır.

Belgelendirme Desteği (Pazara Giriş Belgeleri)

Ülkeden ülkeye kalite ve zorunlu standartlar farklılık gösterebilmektedir. Bu belgeler kalite, can ve mal güvenliği ile test ve analiz giderlerini kapsamaktadır. Belgelendirme desteği ile %50 oranında ve yıllık 11.183.893,00 TL’ ye kadar giderler Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri (EK-1/B) (13.09.2022)

Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği

Şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderlerini ifade eder. Destek tutarı %50 oranında proje başına 557.227 TL olarak desteklenmektedir.

Tasarım Desteği

Tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve iş birliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.

Buna ek olarak, firmaların gerçekleştireceği “Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine” yönelik olarak ise istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ile seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Küresel Tedarik Zinciri Desteği

Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve iş birliği kuruluşlarının gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderler desteklenmektedir.

Buna ek olarak, firmaların gerçekleştireceği “Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerine” yönelik olarak ise istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları, alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri ve seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

Yurt Dışı Marka Satın Alma Desteği

Şirketler ile iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler;

Şirketler için %50 oranında yıllık en fazla 8.387.534,00 TL’ye kadar desteklenir. İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde destek limiti 20.971.151,00 TL olacaktır.

EXIMBANK İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteği

Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR (referans ticari faiz oranları) arasındaki farka tekabül eden faiz giderlerinin tamamı desteklenir.

2024 Yılında Destek Kapsamına Alınan Yurt Dışı Fuarlar;

 • 2024 Yılında Destek Kapsamına Alınan Milli Katılım Organizasyonları listesi için tıklayınız. Ek1
 • 2024 Yılında Bireysel Katılımın Desteklendiği Yurt Dışı Sektörel Fuarlar listesi için tıklayınız. Ek2
 • 2024 Yılında Destek Kapsamına Alınan Yurt İçi Fuarlar; Ek3

  2024 Yılında Destek Kapsamına Alınan Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuarlar Listesi için tıklayınız. (22.12.2023 Tarihinde Güncellenmiştir)

 • Tescil Koruma Desteği
 • Pazara Giriş Belgeleri Desteği
 • Birim Desteği
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
 • Bireysel Katılım Desteği
 • Fuar Alanı Yapım Desteği
 • Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuar Organizasyon
 • Yurt Dışı Fuar Organizasyon Desteği
 • Ürün Yerleştirme Desteği
 • Sektörel Alım Heyeti / Sektörel Ticaret Heyeti Programları Desteği
 • Yarışma ve Etkinlik Desteği