iq-partners-logo-mavi

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

AnasayfaHizmetlerimizİhracata Yönelik Devlet Destekleri Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

Tebliğ kapsamında sınai ve / veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarına kadar araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

  • Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 10 yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. 
  • Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2, yol hariç en fazla 10 günlük kısmı desteklenir. 
  • Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. 
  • Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi en fazla üç ülkede de yapılabilir.

Başvuru Mercii: Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü

İstanbul’da faaliyet gösteren firmaların ilgili Genelgede belirtilen belgelerle birlikte, şirket çalışanının Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Ticaret Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekir.

B) Rapor, Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği

Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alım Desteği

Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler; Şirketler için %60, İşbirliği kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir. 

Satın alınan raporların ödeme belgesi tarihi itibarıyla en fazla 2 yıllık olması gerekir.

Satın alınan raporlar ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için Bakanlıktan ön onay alınması gerekir.

Başvuru Mercii: Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

Şirketlerin / işbirliği kuruluşlarının destek başvurularını, Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayını müteakip Genelgede belirtilen belgelerle birlikte, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Bakanlığa yapmaları gerekir.

İleri Teknolojiye Sahip Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 2.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirket alımına yönelik danışmanlık giderleri ile yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirket veya yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen marka alımına yönelik faiz harcamalarına ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için ilgili Genelge’de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ön onay alınması gerekmektedir.

Başvuru Mercii: Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

Şirketlerin / işbirliği kuruluşlarının destek başvurularını, Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayını müteakip, ilgili Genelgede belirtilen belgelerle birlikte, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Bakanlığa yapmaları gerekir.

C) Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin giderler % 50 oranında ve program başına 100.000 ABD Dolarına kadar, alım heyeti programlarına ilişkin giderler ise % 50 oranında ve program başına 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenmektedir:

a) Ulaşım: Sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket / işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket / kuruluştan en fazla iki kişinin uluslararası ve / veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Sektörel ticaret heyetlerinde bir şirket / işbirliği kuruluşundan en fazla iki kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket/kuruluştan en fazla iki kişinin, kişi başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri.

c) Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:

1) Tercümanlık giderleri

2) Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri

3) Fuar katılımına ilişkin giderler

4) Görsel ve yazılı tanıtım giderleri

5) Halkla ilişkiler hizmeti giderleri

6) Sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri.

Sektörel ticaret heyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 puan artırılır.

Başvuru Mercii: Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

İşbirliği kuruluşlarının düzenleyeceği sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programları için, ilgili Genelgede belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte program başlangıç tarihinden en az 3 ay önce Bakanlığa onay başvurusunda bulunulur.

D) E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

E-ticaret sitelerine (Bakanlıkça onaylı) toplu üyelik giderleri İşbirliği Kuruluşları için %80 oranında desteklenmektedir.

Toplu üyeliklerde başvuruda yer alan her bir şirket için işbirliği kuruluşlarına e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2.000 ABD Doları tutarında destek verilir.

İşbirliği kuruluşlarının toplu üyelik desteğinden yararlanabilmesi için başvuruda en az 250 şirketin yer alması gerekir.

Toplu üyelik başvurularında yer alan şirketlerin aynı site için en fazla 3 yıllık üyeliği desteklenmektedir.

E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı giderleri destek kapsamı dışındadır.

Başvuru Mercii: Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

İşbirliği kuruluşlarının, toplu üyeliğe ilişkin destek ödeme başvurularını, Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) proje onayını müteakip, Genelgede belirtilen belgelerle birlikte, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde İhracat Genel Müdürlüğü’ne yapmaları gerekir.