iq-partners-logo-mavi

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

AnasayfaHizmetlerimizİhracata Yönelik Devlet Destekleri – Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Bu kapsamdaki ilgili belgeler;

Pazara giriş belgeleri; Bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge / sertifika ve / veya test / analiz raporlarıdır.

Küresel Tedarik Zinciri: Hammaddelerin ara malına ve ara malların nihai ürünlere çevrilmesi, ara malı / nihai ürünlerin müşterilere dağıtımı ve satış sonrası hizmetler safhalarını içeren üretici ve dağıtıcılardan oluşan küresel ağı ifade eder.

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi: Şirketlerin küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmalarını sağlayacak mahiyette ve ilgili Genelgede belirtilen nitelikteki giderleri içerir projedir.

Türkiye’de sınai ve / veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazara giriş belgeleri alımları ile küresel tedarik zincirine katılımlarını sağlamaya yönelik giderler desteklenmektedir.

Karar kapsamında şirketlerin, Genelgede belirtilen Pazara Giriş Belgelerine ilişkin giderleri %50 oranında desteklenir. Pazara Giriş Belgelerine yönelik olarak şirket başına yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar destek verilmektedir.

Bu Madde Kapsamında Desteklenen Gider Kalemleri Şunlardır;

a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri

b) Belgelendirme tetkik giderleri

c) İlk yıla ait belge kullanım ücretleri

ç) Test / analiz raporu giderleri

d) Zorunlu Kayıt Ücretleri

e) Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık / güvenlik sertifikası ücretleri

f) Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücretleri

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Karar kapsamında bir şirketin azami bir projesi desteklenebilir.

KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir;

a) Makine, Ekipman, Donanım Alımı

b) Yazılım Alımı

c) Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri

ç) Sertifikasyon, Test / Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

Başvuru Mercii: İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Destek başvuruları, başvuru için gerekli belgeler listesinde belirtilen belgelerle birlikte, desteğe konu Pazara Giriş Belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne (İBGS) yapılır.

KTZ Yetkinlik Projesi destek başvuruları, destek ödemeleri için ibraz edilmesi gereken belgelerle birlikte, proje sahibi tedarikçiler tarafından ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde üyesi olunan İBGS’ne ibraz edilir.