iq-partners-logo-mavi

Tasarım Desteği

AnasayfaHizmetlerimizİhracata Yönelik Devlet Destekleri – Tasarım Desteği

Desteğin amacı, ülkemizde tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması için;Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri ve İşbirliği Kuruluşlarının tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları, yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderleri ile şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin desteklenmesidir.

Tasarım Ofisi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti ve / veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az 3 adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri,

Tasarımcı Şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye’de ticari ve / veya sınai faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri ifade eder.

Tasarımcı Şirketlerinin Desteklenmesi

Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla,

a) Tanıtım harcamaları;

%50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,

b) Yurt dışı birimlerinin;

● Kurulum / dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

● Brüt kira giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

c) Marka tescili ve korunmasına ilişkin giderleri;

%50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri;

%50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,

d) Danışmanlık giderleri;

%50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında desteklenmektedir.

Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi

Tasarım ofislerinin, yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla;

a) Tanıtım harcamaları;

%50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,

b) Yurt dışında açacakları birimlerinin;

● Kurulum / dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

● Brüt kira giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları,

c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri;

%50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

ç) İstihdam edilen tasarımcılar ile modelistlerin brüt maaş giderleri;

%50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

d) Danışmanlık giderleri;

%50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları desteklenir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri: Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projeleri ifade eder.

Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için,

a) İstihdam edilecek tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları,

b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,

c) Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları,

olmak üzere proje bazında %50 oranında desteklenir.

Bir şirketin en fazla bir adet projesi desteklenir.

Başvuru ve Ödeme:

Destek unsurlarından yararlanmak için; tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreterliği’ne (TURQUALITY® Sekretaryası) müracaat etmeleri gerekir. Başvuru formu ve eki belgeler TİM Genel Sekreterliği tarafından Bakanlığa intikal ettirilir.