iq-partners-logo-mavi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE Projeleri)

AnasayfaHizmetlerimizİhracata Yönelik Devlet  Destekleri – Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE Projeleri)

UR-GE Projesi: İşbirliği Kuruluşlarınca, üyesi şirketlere yönelik olarak yürütülen; amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirlenmiş ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinden oluşan projeyi ifade eder.

İşbirliği kuruluşları, UR-GE Projelerinin ve faaliyetlerinin kabulüne ilişkin başvurularını Ticaret Bakanlığına yaparlar.

UR-GE Projelerinin süresi 3 yıldır. Proje süresi, Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından projenin performansına göre 2 yıla kadar uzatılabilir.

İhtiyaç Analizi, Tanıtım, Eğitim ve / veya Danışmanlık Faaliyetleri ile Proje Uzmanı İstihdamı

UR-GE Projelerinin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında şirketlerin rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesini teminen şirket, sektör, pazar analizi, değer tedarik zinciri analizi yapılarak firmaların ihracat potansiyeli belirlenir. Proje iş planı ve ihracat stratejisi hazırlanarak projenin yol haritası çizilir.  

UR-GE Projeleri kapsamında aşağıda yer alan faaliyetlere ilişkin giderler ile söz konusu faaliyetlerin organizasyonuna ilişkin ilgili Genelgede belirtilen giderlerin, en fazla %75’i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

– İhtiyaç analizi

– Eğitim hizmeti

– Danışmanlık hizmeti

– Kümenin yurt dışında tanıtımı.

İşbirliği kuruluşları tarafından istihdam edilen en fazla 2 uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla % 75’i proje süresince desteklenir.

Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri

İşbirliği kuruluşunca düzenlenen 10 adet yurt dışı pazarlama faaliyeti için her bir faaliyet başına 150.000 ABD Dolarına kadar, 10 adet alım heyeti faaliyeti için ise her bir faaliyet bazında 100.000 ABD Dolarına kadar giderlerin en fazla %75’i desteklenmektedir.  

a) Ulaşım: Yurtdışı pazarlama faaliyetlerinde bir şirket / işbirliği kuruluşundan en fazla 2 kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket / kuruluştan en fazla 2 kişinin uluslararası ve / veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri

b) Konaklama: Yurtdışı pazarlama faaliyetlerinde bir şirket / işbirliği kuruluşundan en fazla 2 kişinin, alım heyetlerinde bir davetli yabancı şirket / kuruluştan en fazla 2 kişinin, kişi başına günlük 300 ABD Dolarına kadar oda ve kahvaltı giderleri

c) Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:

– Tercümanlık giderleri

– Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri – Fuar katılımına ilişkin giderler

– Görsel ve yazılı tanıtım giderleri

– Halkla ilişkiler hizmeti gideri

– Sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri.

Bireysel Danışmanlık Programı

Şirketlerin yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar 3 yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri %70 oranında desteklenir.

Başvuru Mercii: Ticaret Bakanlığı

Destek ödemesi başvuruları, Genelgede belirtilen belgelerle birlikte, faaliyet bitiş tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde Ticaret Bakanlığına / İncelemeci Kuruluşa yapılır.