iq-partners-logo-mavi

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

AnasayfaHizmetlerimizİhracata Yönelik Devlet Destekleri Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

Yurtdışı Birim Desteği

Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına; aşağıdaki oranlarda ve belirtilen miktarlara kadar desteklenir.

Birim Başına Destek Miktarı Mağaza Ofis, Depo, Şube,
Showroom, Reyon / Ürün
Teşhir Tarlası,
Üzerine Bina Yapılmak
Üzere Kiralanan Arsa
Üretici %50
120.000 USD
%50
120.000 USD
Ticari %50
120.000 USD
%50
120.000 USD

Önemli Hususlar

Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bir bağın olması gerekir.

Türkiye’deki ana şirket ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerde hükmedilir;

a) Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,

b) Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması,

c) Şirketin en az %51’ine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması,

ç) Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip ortak ya da ortakların yurt dışında açılan şirkete ortak olması.

 Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir.

● Yabancı markalar için yurt içinde fason olarak üretilen ürünlerin reklâm, tanıtım, pazarlama ve kira giderleri desteklenmez.

● Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve / veya tedarik eden sınai ve ticari şirketler için Türkiye’de üretilen ara mallar fason olarak değerlendirilmemektedir.

B) Tanıtım Desteği

Yurtdışı birimi bulunan şirketlerin, yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; %60 oranında ve her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerin; reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

● Destekleme süresi 4 yıldır.

C) Yurtdışı Marka Tescil Desteği

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının, yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Yurt içi marka tescili gerçekleşmeden yurt dışı marka tescil başvurusunun yapılmış olması durumunda, destek başvuru süresi içerisinde yurt içi marka tescil işleminin gerçekleşmiş olması şartıyla, söz konusu markanın yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri desteklenmektedir.

* Destekleme süresi 4 yıldır.

İlave Destek Oranları

• Yukarıda belirtilen faaliyetlerin, sektörel bazda Bakanlık tarafından belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 baz puan artırılır.

• Yatırım Teşvik Uygulamasında 4., 5. ve 6. Bölge illerinde merkezi bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 20 baz puana kadar artırılabilir.

Başvuru Mercii: İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Destek başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için; Genelgede belirtilen belgelerin (Ticaret Müşaviri / Ataşesi / Bakanlık Temsilcisi onaylı belgeler dâhil), ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde; şirketler tarafından üyesi oldukları İBGS’ne ibraz edilmesi gerekmektedir.