iq-partners-logo-mavi

Turquality Danışmanlığı

Anasayfa – Hizmetlerimiz – Turquality Danışmanlığı

ar ge ve inovasyon turquality

TURQUALITY NEDİR?

TURQUALITY®, Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY®, ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.

TURQUALITY®’nin Misyonu

 • Küresel Türk markalarından yurtiçinde lokomotif oluşturmak
 • Şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirmek
 • Yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmak

 

TURQUALITY®’nin Hedefleri

 • Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka olma yolunda finansal kaynak sağlamak.
 • Global Türk markaları yaratabilmek için firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak.
 • Program kapsamında bulunan firmaların yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği vermek.
 • Yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve tutundurulması için iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.
 • Türk firmalarının marka bilincini artırmak.
 • Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamak.
 • Seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve katalizör olmak.

TURQUALITY DESTEKLERİ NELERDİR?

TURQUALITY® Destekleri

Gerekli dokümanları sağlayarak başvuran, TURQUALITY® Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ekonomi Bakanlığınca TURQUALITY® Destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları desteklenir.

Destek Türü Destek Oranı Destek Limiti Süre / Adet Faydalanıcı
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili %50 Limitsiz 5 Yıl +5 Destek kapsamına alınan markaya ilişkin şirket
Tanıtım, reklam ve pazarlama limitsiz 5 yıl+5
Ofis/depo/lokanta/kafe kira limitsiz 5 yıl+5
Mağaza kira limitsiz 5 yıl+5
(aynı anda azami 50 mağaza için)
Ofis/depo/lokanta/kafe temel kurulum giderleri 200.000 USD/birim 5 yıl+5
Mağaza temel kurulum giderleri 200.000 USD / mağaza 5 yıl+5
(aynı anda azami 50 mağaza için)
Reyon kira limitsiz 5 yıl+5
Showroom kira/dekorasyon limitsiz 5 yıl+5
Sertifikasyon limitsiz 5 yıl+5
Franchise dekorasyon 100.000 USD / mağaza 2 yıl
(toplam azami 100 mağaza için)
Franchise kira 200.000 USD / mağaza 2 yıl
(toplam azami 100 mağaza için)
Danışmanlık 600.000 USD / yıl 5 yıl+5
Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı limitsiz 5 yıl+5
(aynı anda azami 5 kişi için)

Marka Destekleri

Marka Destekleri

TURQUALITY® Programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir. Söz konusu firmaların ilgili markalarına ilişkin aşağıdaki harcamaları desteklenir.

Destek Türü Destek Oranı Destek Limiti Süre / Adet Faydalanıcı
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili %50 50.000 USD / yıl 4 Yıl Destek kapsamına alınan markaya ilişkin şirket
Tanıtım, reklam ve pazarlama 400.000 USD / yıl 4 yıl
Ofis/depo/lokanta/kafe kira 600.000 USD / yı 4 yıl
Ofis/depo/mağaza/lokanta/kafe temel kurulum giderleri/mimari konsept 300.000 USD / yıl 4 yıl
Reyon kira 200.000 USD / yıl 4 yıl
Showroom kira/dekorasyon 200.000 USD / yıl 4 yıl
Sertifikasyon 50.000 USD / yıl 4 yıl
Franchise dekorasyon 50.000 USD / mağaza (yıllık azami 10 mağaza için) 2 yıl
Franchise kira 50.000 USD / mağaza (yıllık azami 10 mağaza için) 2 yıl
Danışmanlık 300.000 USD / yıl 4 yıl
Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı 200.000 USD / yıl (aynı anda azami 3 kişi için) 4 yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler 100.000 USD / yıl 4 yıl
Gelişim Yol Haritası 75% 200.000 USD / destek dönemi

Markalaşma Gelişim Yol Haritası

TURQUALITY® Programı kapsamına alınan firmalara sağlanan en önemli imkanlardan biri Markalaşma Gelişim Yol Haritası Çalışması’dır. Bu çalışma çerçevesinde firmaların Markalaşma Yol Haritası oluşturmasına ve bu haritanın hayata geçirilmesine destek sağlanmaktadır. 14 Aralık 2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” çerçevesinde, TURQUALITY® Programına başvuran firmalara ön inceleme yapma ve TURQUALITY® Programı ile Marka Programına dahil olan firmalar için Markalaşma Gelişim Yol Haritası oluşturulmasına ilişkin danışmanlık hizmeti verme konusunda, 5 firma TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanı olarak yetkilendirilmiştir.

Bu bağlamda, TURQUALITY®/Marka Programı’na dahil olan firmalar, dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden Deloitte, Ernst and Young, McKinsey, PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group ve KPMG’den hizmet alabilmektedir.

Firmalar Markalaşma Gelişim Yol haritası çalışmasının yapılmasını teminen ön inceleme çalışmasını yapan firma hariç yukarıda zikredilen diğer 4 firmayla birlikte çalışmalarını yapar. Markalaşma Gelişim Yol Haritası oluşturulmasına ilişkin danışmanlık giderleri %75 oranında ve 200.000 ABD Dolarına kadar 2006/4 sayılı Tebliğ kapsamında desteklenmektedir.

Yönetim danışmanlığı firması iş birliğiyle yapılan çalışma neticesinde; firmanın mevcut durumunun detaylı analizi yapılmakta ve küresel piyasada kendi sektöründeki en iyi firmalarla karşılaştırılarak, “iyileştirme projeleri” belirlenmektedir. Her marka için ayrı ayrı oluşturulan Markalaşma Gelişim Yol Haritası ile bu iyileştirme projeleri destek dönemi içinde gerçekleştirilecek şekilde programlanmaktadır. Dolayısıyla markalaşma stratejisi oluşturulması noktasında firmaya müdahale etmeyip, firmanın konusunda uzman profesyonellerle birlikte kendi markasına özgü stratejisini yaratması imkanı sağlanmaktadır.

Yönetici Geliştirme Programı

Geleceğin Başarılı Yöneticileri TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı İle Yetişiyor!

TURQUALITY® Programı kapsamında yer alan en önemli destek kalemlerinden birisi TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı’dır. Yönetici Geliştirme Programı ile destek kapsamındaki firmaların orta ve üst düzey yöneticileri arasında ortak bir lisanının oluşturulması, profesyonelliğin ve etkinliğin artırılması, oluşan iletişim ortamı ile pozitif ilişkiler ağı yaratılması hedeflenmektedir. Yönetici Geliştirme Programının amacı katılımcıların;

 • Yönetim/Organizasyon
 • Pazarlama/Perakende
 • Operasyon ve Süreç Yönetimi/Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Finans/Muhasebe

Fonksiyonlarında yürütülen süreç ve sistemlere yönelik ayrıntılı bilgi donanımına sahip olacak şekilde desteklenmesidir. Programda yer alan dersler, Sabancı, Koç, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri öğretim üyeleri ile üniversitelerin eğitim ortakları tarafından verilmektedir. Programda yer alan eğitim başlıkları, farklı firmalardan ve farklı fonksiyonlardan gelen katılımcıları hızla gelişen bilgi dünyasında, konulardaki son gelişmeleri yakalayabilmeleri, elde ettikleri akademik bilgiyi iş pratikleri ile birleştirebilecekleri bir formasyonda tasarlanmıştır. Farklı fonksiyonlara dair işlenen derslerde katılımcılar her konu başlığı üzerinde, iş süreçlerine yansıtabilecekleri bilgi ve donanıma sahip olacaklar, edindikleri bilgi ve tecrübeleri sağlam bir akademik temel üzerinde kuracaklardır.

Başlangıcından bu yana gerek katılımcı değerlendirmeleri, gerekse akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda, TURQUALITY® Çalışma Grubunun da desteği ile sürekli yenilenen ve gelişen TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı, katılımcıların hem kişisel gelişimlerine hem de kendi firmalarına en yüksek katkıyı sağlayacak biçimde revizelerden geçmiş ve 8. Dönemden itibaren her iş sürecine yönelik ara ödev ve her katılımcı grubunun şirket verileriyle bizzat çalışacağı bir “strateji final çalışması” programa eklenmiştir.

Sabancı, Koç, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri tarafından atanan akademik danışmanlar eşliğinde, program sürdürülürken başlayan strateji grup çalışmaları, pek çok kurumun vizyon, misyon ve stratejilerine ışık tutmuş; katılımcıların firmalarına doğrudan katkılarını somut kılmıştır. TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı’na katılımcı gönderen firmalar,hem çalışan gelişimi açısından, hem de kurumlarına yeni ve yaratıcı bir vizyonu son akademik gelişmeler eşliğinde sağlayarak marka gelişimlerine uzun soluklu bir büyüme atağı ve ivme kazandırmaktadırlar.

Program boyunca sınıf içi etkileşimin yüksek olduğu tartışmalar, vaka analizleri, grup çalışmaları gibi kalıcı öğrenmeye doğrudan katkı sağlayacak pedagojik yaklaşımlar kullanılmakta ve her eğitim sonunda katılımcılardan değerlendirmeler alınmaktadır. Alınan değerlendirmeler ışığında her yıl daha da zenginleşen TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı, pek çok saygın MBA ve executive MBA programının içerikleri ile benzer kulvarlarda koşacak bir akademik alt yapıda geliştirilmiş yenilikçi ve yaratıcı bir programdır.

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı, her dönemi günlük 7 saatlik oturumlardan oluşan toplamda 44 günlük periyotta, her iş sürecine ait 4 ara ödev ve programın bitiminde katılımcıların üst yönetimlerine sunumlarını yaptıkları ve şirketlerin iş süreçlerine direkt katkıda bulunacak “strateji final çalışması” sunumu ile tamamlanmaktadır. Eğitim, üniversitelerin kendi bünyelerinde tahsis ettiği özel sınıflarda cuma ve cumartesi günleri saat 09:30-17:30 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

VİZYON SEMİNERLERİ

Sürekli olarak kendini yenileyen ve geliştiren TURQUALITY® programı, dünya markası olma potansiyelindeki firmaların ortakları ve üst yönetimlerinden, operasyonları yöneten ekiplerine kadar tüm oyuncuları kapsayan bütüncül bir gelişim aracı olmak üzere yeniden yapılandırıldı.

Bu yapılanma içinde, program kapsamında yer alan şirketlerin ortakları ve yöneticilerinin global rekabet için gerekli vizyon ve yetkinliklere ulaşmasına destek olmak üzere dünyaca ünlü pazarlama ve marka teorisyenlerini Türkiye’ye getirdiği “TURQUALITY® Vizyon Seminerleri” düzenleniyor.

TURQUALITY DESTEKLERİNDEN KİMLER YARARLANABLİR?

Kendisini sürekli geliştirerek hedef dış ticaret hacmini büyütmek ve yurtdışı birimlerini artırarak ülke döviz girdisini çoğaltmak isteyen Üretim ve hizmet sektörü firmaları bu desteklerden faydalanabilir.