iq-partners-logo-mavi

Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) Belgesi Nedir?

Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) Belgesi, Ar-Ge çalışmalarının çıktısı olan mal ve hizmetler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen bir belgedir.

Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde, ihaleye teklif veren bir firmanın ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgesini sunması istenebilmektedir. Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi (TÜR) de 28918 sayılı Resmi Gazete de yapılan değişiklikle Bakanlık tarafından düzenlenen iş deneyimini gösteren belge olarak tanımlanmıştır.

TÜR Belgesinden Kimler Yararlanabilir?

TÜR Belgesinden çeşitli kurumlar ve belirli ölçekli firmalar yararlanabilmektedir. Yararlanabilecek kurum ve firmalar aşağıda sıralanmıştır;

 • Teknoloji merkezli işletmeler
 • Ar-Ge merkezleri
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kanunla kurulan vakıflar
 • Sanayiciler
 • Girişimciler
 • KOBİ’ler

TÜR Belgesi Başvuru Koşulları Nelerdir?

 • Devlet desteğiyle veya firma öz kaynakları ile tamamlanmış bir Ar-Ge çıktısı bulunmalıdır.
 • İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ilgili ürüne ait Yerli Malı Belgesi bulunmalıdır. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için bu şart aranmaz.
 • Başvuru sahibi firmanın E- İmzası olmalıdır.

TÜR Belgesi’ne Nasıl Başvurulur?

TÜR Belgesine başvurular ıslak imzalı olarak Bakanlığa Başvurulacağı de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı portalından çevrimiçi olarak yapılmalıdır. Başvuru tarihini takip eden 5 gün içinde değerlendirmeler yapılır. Başvuruya dair eksik belge bulunması halinde başvuru sahibinin eksikliği gidermesi için 15 işgünü süresi bulunur. Belgenin çıkartılması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Başvurular sürekli açıktır.

TÜR Belgesinin Kullanım Alanları Nelerdir?

TÜR Belgesinin çeşitli kullanım alanları bulunmaktadır;

 • İhalelerde iş bitirme veya deneyim belgesi yerine geçmektedir. Kamu ihalelerine katılıyorsanız ve iş bitirme belgeniz yoksa avantaj sağlamak için bu belgeye ihtiyacın duyulabilir.
 • KOSGEB Kobi Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (Teknoyatırım) kapsamında kullanılmaktadır. Ürününe ait bir patentin yoksa veya Devlet Destekli bir Ar-ge Projesi tamamlanmadıysa tür belgesine ihtiyaç duyulmaktadır.
 • KOSGEB Kobi Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı (Teknopazar) kapsamında kullanılmaktadır. Ürününe ait bir patent bulunmuyorsa veya Devlet Destekli bir Ar-ge Projesi tamamlanmadıysa tür belgesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Tür Belgesi Başvurularında Karşılaşılan Hatalar Nelerdir?

Başvuruya esas ürünün mutlaka bir Ar-Ge Projesi çıktısı olması gerekmektedir.(Bu ayrıntı başvuru formundaki sorularla da açıklanmaktadır. Ürünün Teknik özellikleri, hedefleri, gerekçeleri, ülke ekonomisine katkısı, rakiplerine göre avantajları ve Ar-ge yönü doğru şekilde açıklanmalıdır.)

Ürünün Piyasa Arz Tarihi itibariyle 5 yıl süresi olduğu unutulmamalı, güncel tarihli projeler için talep edilmelidir.

2014 Yılı itibariyle toplamda 583 Adet Tür Belgesi çıkartılmıştır. Bu belgelerin %38’i 2018 Yılında, %35’i Ankara dan ve %40’ı Yazılım Şirketleri tarafından çıkartılmıştır.

Belgenin çıkartılmasında herhangi bir ücretlendirme olmamakla birlikte, koşulları sağlayan tüm işletmeler https://turbelgesi.sanayi.gov.tr/ adresinden başvuru formunu doldurarak taleplerini iletebilmektedirler.

TÜR Belgesi Kapsamında Dikkat Edilmesi Gerekenler

TÜR Belgesinin geçerlilik tarihi belgeye konu olan ürünün piyasaya sunulmasından sonraki 5 yılı kapsamaktadır.

Proje sonucu ortaya çıkan her bir ürün veya hizmet için Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi düzenlenmektedir. Farklı ürünlerin birleşmesi durumunda tek bir belge düzenlenir. Birden fazla kişinin ortaklaşa yürüttüğü rekabet öncesi işbirliği projelerinde ise her kişi için ayrı olacak şekilde belge düzenlenmektedir.

TÜR Belgesi, sahibi dışındaki kişi veya kurumlarca kullanılamaz, kiralanamaz, devredilemez ve satılamaz. Ticari işletmelerde, ticaret şirketinin türünün başka bir ticaret şirketi türüne çevrilmesi durumunda belgede bir değişiklik yapılamaz.

Tür Belgesine Başvuru Yaparken İhtiyacınız Olan Belgeler;

1.Kamu Destekli Projeler Kapsamında Ortaya Çıkan Ürünler İçin;

 • Taahhüt ve Kabul Beyanı
 • Projeyi desteklemekte olan kurumdan, projenin başarı ile tamamlanmış olduğuna dair yazılı belge
 • Proje Bitirme Belgesi
 • Yerli Malı Belgesi (Hizmetler için bu belge istenmez)

2.Öz Kaynaklar ile Yapılmış Olan Proje ile Ortaya Çıkan Ürünler İçin;

 • Taahhüt ve Kabul Beyanı
 • Ürün ve Proje Bilgi Formu
 • Yerli Malı Belgesi (Hizmetler için bu belge istenmez)

Dr. Ferkan ÇELİK

Dr. Ferkan ÇELİK

Yöneyim Kurulu Başkanı

Dr. Ferkan ÇELİK
Dr. Ferkan ÇELİK

İş hayatına 2005 yılında, Sinop Üniversitesinde Öğretim görevlisi olarak başladı.. 2007 yılında Endüstriyel Teknoloji ve Yüksek Öğrenimde Kalite Geliştirme, Kalite Güvencesi ve Stratejik Planlama konularında çalışmalar yaptı.

Sosyal Medya
Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn